Més milions per la concertada i ràtios majors per a la pública

Projecte de “DECRET D’ADMISSIÓ D’ALUMNES”

Educació obre una nova convocatòria per signar contractes programa amb centres concertats:
El Departament d’Educació destinarà 5 milions d’euros per garantir la gratuïtat de les activitats complementàries als centres que s’hi acullin…

Mentre a l’escola Pública encara estem digerint la sisena hora i patint les conseqüències de la seva imposició: problemes amb les substitucions, jornada intensiva d’infantil a final de curs igual que a primària, problemes organitzatius, etc….; el nou Departament d’Educació festeja amb la privada concertada fidel als compromisos adquirits en el Pacte Nacional per l’Educació.
L’agravi comparatiu entre el sector públic i el privat és ara per ara desmesurat. Mentre que als centres públics veiem augmentar les ràtios, el nombre d’alumnes nouvinguts sense augment proporcional de professorat, falta de personal pe a atendre els nens amb n.e.e…; a l’escola privada concertada es continua fent selecció de l’alumnat amb el consentiment de l’Administració que no s’atreveix a implantar les oficines úniques de matriculació, alhora que rep diners de fons públics per a incrementar els mòduls per concerts, les activitats complementàries, o per a atendre “alumnes amb dificultats”.

Una llei que aprofundeix encara més la doble xarxa educativa

• “…els centres públics o privats concertats en cap cas poden percebre quantitats de les famílies per rebre els ensenyaments de caràcter gratuït”… Quan sabem que tant el govern de CiU com el Tripartit han permès i permeten el cobrament de quotes il.legals.

• En els centres privats concertats el titular és el responsable de decidir sobre l’admissió de l’alumnat en el seu centre.

• S’ha enterrat la promesa electoral de crear oficines úniques de matriculació que centralitzessin l’escolarització per a tots els centres sostinguts amb fons públics. El Decret parla de la “possibilitat” de crear Oficines municipals d’escolarització que “procuraran” la distribució equitativa de l’alumnat amb n.e.e., sense fer cap menció als centres concertats ni a la seva obligació.

• El Departament manté la possibilitat d’incrementar fins a un 10% el nombre màxim d’alumnes a l’aula. Justificant així l’actual sobresaturació de ràtios en molts centres que arriben a 27 o més alumnes per aula (E. infantil inclosa)

Per a veure l’ Esquerda sobre el tema, cliqueu aquí