Mesa General CEB-Ajuntament  3.7.24. Integració PT/PS, bases oposicions i altres

 Prèvies de CGT: 

 • Reclamem el complement de transport de l’ISMAB.
 • Demanem explicacions sobre el pla pilot d’adjudicacions per entrevistes al que la CGT vam fer una esmena a la totalitat.
 • Demanem disposar de les plantilles provisionals i definitives.
 • Demanem que es publiquin les llistes de les persones que s’han inscrit a les borses municipals i que no tenen dies treballats.

Prèvies de la part social: 

 • Es demana l’increment del 2% pactat per docents.
 • Es reclamen les bases d’oposició del PAE i del Grau de Massana.
 • Es pregunta què es farà arran de la nova sentència europea sobre personal interí.

La CGT ens sumem a les demandes, però pensem que el 2% és totalment insuficient amb la pujada de preus i que seguim perdent poder adquisitiu. 

L’administració diu que farà consulta sobre l’increment i demana les peticions per escrit i diu que es treballaran en una pròxima mesa. Diuen que ens enviaran a la junta de personal l’esborrany de les bases d’oposició del PAE. 

Ordre del dia:

 1. Integració PT i PS

Actualment, la part social disposem de l’esborrany de les bases del concurs de mèrits per a la integració del professorat tècnic (A2) a la categoria de professorat de secundària (A1)

La CGT plantegem les següents qüestions: 

 • Les persones sense titulació universitària com queden?, hi ha un pacte a la mesa sectorial d’ensenyament d’equiparació salarial. Demanem que s’inclogui o es faci una  resolució en paral·lel i que el pagament sigui retroactiu. 
 • Què passa amb els mestres de taller?, s’integren al professorat d’arts plàstiques i disseny? 
 • I els interins?, se’ls contractarà amb categoria PS?
 • Si és una categoria a extingir, s’entén que a partir d’ara no es convocaran places d’oposició de PT?
 • Es nomenaran interinatges de PT per la gent que no té titulació? 
 • Què passa amb les categories que no tenen un equivalent de PS, es crea també cos d’especialistes com a la Generalitat?

L’administració contesta que els mestres de taller no estan inclosos en el decret estatal 800/2022 ni en el de la Generalitat (Decret EDU 2144/2023). Tindran l’equiparació salarial amb un CPT de 175,19€, igual que els PT que no tenen la titulació. 

Per la resta de preguntes l’administració no contesta, hem formulat totes les preguntes de nou per escrit.

 1. Oposicions docents

La part social hem disposat del primer esborrany de les bases d’oposició docents de l’Ajuntament, a les que la CGT  vam fer les següents al·legacions

VEGEU AL·LEGACIONS AL 1R ESBORRANY 

Respostes de l’administració: 

 • Les persones que no superin l’oposició tornaran a la borsa amb l’antiguitat reconeguda, tot i estar en abús de temporalitat.
 • S’han revisat el nombre de places, ara n’hi ha moltes més. Tornaran a revisar-les. 
 • Tornaran a revisar les places de reserva.
 • La normativa d’integració de PT i PS es tindrà en compte a l’hora de comptabilitzar l’experiència, que contarà igual. 
 • Revisaran el requisit g per adquisició de noves especialitats
 • L’expressió “nombre màxim d’aprovats” es refereix a nombre màxim de persones que guanyen l’oposició, la nota es conservarà i podrà puntuar en futures convocatòries. 
 • Respecte a la determinació de l’ordre i tipus de proves no hi haurà greuges perquè només hi haurà un tribunal per cada especialitat.
 • Les instruccions per fer la  programació per categoria PT és la mateixa que per categoria PS d’FP.
 • Consultaran quins currículums d’FP s’han de seguir per fer la programació.
 • Els mèrits s’hauran de presentar telemàticament amb la sol·licitud. Cal signatura electrònica.
 • Les mestres d’escoles bressol no poden puntuar a l’apartat 1 del barem d’experiència.

Des de CGT hem tornat a enviar un segon document d’esmenes amb aquelles qüestions que no han estat respostes per part de l’administració: 

VEGEU AL·LEGACIONS AL 2N ESBORRANY

L’administració diu que les bases es publicaran al setembre.

 1. Relació de llocs de treball (RLT)

La part social reclama tenir tota la informació. Un sindicat marxa de la taula per no disposar de tota la informació i diuen que no negociaran res fins que la disposin.

La CGT diem que el PAE ha de ser categoria B per titulació i no C1 com estan classificades a la RLT. La CGT vam aconseguir que es desenvolupés la categoria B funcionarial per les educadores bressol i al conveni diu que es treballarà per fer les migracions de categoria que corresponguin. 

Preguntem on  està el pacte de laboralització de les PAE, ja que algunes segueixen sent funcionàries. La CGT pensem que haurien de seguir sent funcionàries atès que són un suport a l’aula totalment necessari i més amb el decret d’inclusió. 

Acaba la reunió amb l’administració emplaçant-nos a més meses durant el mes de juliol i a enviar per escrit les qüestions a tractar. La CGT així ho hem fet i ens plantegem anar de càmping a Pl Urquinaona aquest estiu.