Mesa tècnica inclusiva

      

Dijous 19 d’octubre s’ha dut a terme la MESA TÈCNICA DE L’ESCOLA INCLUSIVA on ens hem reunit els sindicats que formem part del Comitè Intercentres, amb el Departament d’Educació.

Hem exposat la necessitat d’integrar la figura de l’EEE a les Llars d’infants.

Manifestem la necessitat que les AEE han de passar a ser EEE, donat que fan tasques i funcions d’Educadores d’Educació Especial.

Ara mateix hi ha 117 Auxiliars d’Educació Especial en actiu i demanem que es reconverteixin a EEE. 

La resposta del Departament és que s’ho miraran cas per cas.

La CGT reiterem i continuarem demanant la reclassificació d’aquestes professionals!

Donem importància a aquesta figura i a la de les vetlladores. No estem d’acord  en l’externalització dels serveis públics.  Les vetlladores han de passar a ser treballadores del departament, perquè són un col.lectiu  molt precaritzat  i perquè no fan tasques de monitoratge, sinó que estan treballant com a Auxiliars d’Educació especial. 

És necessari que el Departament d’Educació ens informi, sigui transparent i concret amb les dades: saber la quantitat i les ubicacions de les noves SIES i AIS i quins criteris es fan servir per decidir quin alumnat es pot beneficiar d’aquests suports intensius. 

La resposta del Departament és que han augmentat els recursos als EAPS i  CRETDIC, que són els que fan assessoraments als centres ordinaris.

Des de CGT creiem que aquest augment de recursos és completament insuficient. No n’hi ha prou amb fer assessoraments als professionals de l’educació.  Si volem apostar per l’escola inclusiva, cal augmentar el personal d’atenció educativa i dotar dels recursos necessaris per a la inclusió real de tot l’alumnat!  

El Departament indica que s’han incrementat el nombre de SIEI i s’ha creat la SIEI PLUS. 

Aquestes SIEI PLUS s’han implementat al Garraf i a l’Alt Pirineu perquè no hi ha CEE o estan molt lluny.

Les ràtios a les SIEI són de 10 alumnes, una orientadora o mestra i una EEE. 

Un cop més ens trobem amb les retallades de personal i augment de ràtios a les SIEIS.  CGT creiem fermament en l’escola inclusiva, i que l’alumnat mereix una atenció i acompanyament de qualitat. És per aquest motiu que cal un augment de personal PAE.  No donem per vàlida la resposta del departament,  que és que en lloc de més recursos el que es necessita és un canvi de mentalitat.

Només amb canvis de mentalitat no s’atén a l’alumnat i  les seves necessitats… menys màrqueting i més recursos!

Un altre col·lectiu  afectat i perjudicat són les nostres companyes FISIOTERAPEUTES que no disposen del material adequat i necessari a les escoles i instituts per  poder treballar amb les condicions adequades i atendre bé a l’alumnat.

PER A UNA INCLUSIÓ REAL CAL CONTINUAR LLUITANT PER L’AUGMENT DEL PERSONAL D’ATENCIÓ EDUCATIVA!

EntreTotesTot!

CGTLaboralsEnsenyament