Mesures urgents en relació amb la Formació en Centres de Treball

El Departament ha publicat la Resolució per la qual s’adopten mesures urgents en l’àmbit dels ensenyaments de formació professional inicial i dels ensenyaments de règim especial per al curs acadèmic 2021-2022, en relació amb la Formació en Centres de Treball, entesa com la formació pràctica a l’empresa per a tots els ensenyaments per als quals està prevista, amb les denominacions i modalitats corresponents.