El curs que ve… NO PASSEM DE 20! Baixada de ràtios per una educació segura i de qualitat

L’escola pública porta ja més d’una dècada de maltractament per part de l’administració, ja sigui per mitjà de les contínues retallades, amb un clar infrafinançament, com pel desplegament de la llei d’educació a Catalunya (LEC) que afavoreix models mercantilistes de funcionament de l’Educació.

La baixada de ràtios a les aules ha estat una reclamació constant del col·lectiu de professorat i famílies ja des de l’any 2010 en el que les retallades en les plantilles, les formacions, les substitucions i els tancaments de línies, amb les conseqüents massificacions de les aules, van començar a posar l’escola pública a la corda fluixa. Actualment, la irrupció de la pandèmia, ha fet que, a la demanda històrica de baixada de ràtios amb la intenció d’incidir en la qualitat educativa, se li sumi el motiu de la reducció del risc de contagi a les aules.

Seguint els dictats normatius sanitaris establerts per les diferents administracions públiques del país en l’últim any, veiem com l’aforament mínim en els espais tancats són el pal de paller per fer front a la pandèmia de la Covid-19. Un aforament limitat que es demana en tota mena d’establiments públics i privats. En aquesta lògica entendríem que les mesures sanitàries en els centres educatius, on grups de persones es troben en espais tancats durant moltes hores del dia, haurien d’anar també en aquesta direcció. Malauradament el Departament d’Educació no ha utilitzat aquesta lògica, sinó la de l’estalvi en els serveis essencials, optant per una política de mínims que ha posat en risc la salut de tota la comunitat educativa.  

Durant aquests mesos, els centres que han seguit els criteris de repartiment d’alumnat en grups menys nombrosos com s’aconsellava des de salut, han vist que per a poder dur-ho a terme, amb els escassos recursos de personal de reforç que ha aportat el Departament d’Educació, han hagut de prescindir dels especialistes, els quals han entomat les tutories creades per esponjar els grups. Aquestes actuacions han posat en qüestió la qualitat en l’ensenyament de la música, l’anglès o l’educació física, ja que aquestes àrees les estan impartint mestres no especialistes. Així mateix, l’educació especial és un altre dels grans sacrificis d’aquest desdoblament de grups, ja que els mestres especialistes ja no poden atendre ni acompanyar a aquest alumnat o als tutors/es perquè estan també tutoritzant un grup. Tot això, amb les conseqüències i el greuge que suposa aquesta pèrdua per l’alumnat amb més necessitats educatives. 

Malgrat això, hem vist com l’eterna demanda que fèiem any rere any des dels col·lectius docents i els sindicats s’ha pogut dur a la pràctica en alguns centres educatius. Classes amb 17, 18 o 19 alumnes que han permès treballar amb metodologies més individualitzades, una atenció educativa més personalitzada, de més qualitat i unes condicions laborals més idònies. Però aquesta situació té data de caducitat. Fins quan? El mateix conseller d’Educació Bargalló ja va advertir que aquests reforços docents covid (com ells mateixos anomenen) són excepcionals. 

Ja ho sabíem, i evidentment, ara ja ho hem pogut comprovar: ràtios més baixes equivalen clarament a una millora de la qualitat educativa. 

Així mateix, veiem que ara més que mai cal lluitar per aquesta baixada de ràtios exigint que el Departament posi els recursos humans necessaris per fer-la possible i aturi els tancaments de línies en els centres públics. 

Coneixem de sobres l’argumentari del Departament d’Educació per justificar els tancaments de línies, la baixada de la natalitat, i per això, nosaltres seguirem reclamant la baixada de ràtios partint de criteris psicopedagògics, i sobradament demostrats, per tal de garantir una educació de qualitat. A la vegada uns criteris encaminats a assolir les directrius del Decret d’Inclusió elaborat pel Departament ja en l’any 2017. 

La defensa de l’educació pública precisa del suport de tota la comunitat educativa, dels moviments socials i dels governs locals i ajuntaments, única combinació que ha aconseguit en els últims anys frenar en algunes poblacions la pèrdua de línies públiques previstes pel Departament. És per aquest motiu que us encoratgem a reclamar-ho, a exigir una baixada de ràtios de forma ferma i immediata. Per al curs vinent, que cap aula estigui per sobre de 20 alumnes. I si la situació de pandèmia continua, caldrà inclús reconsiderar-les per tal d’ajustar-les a unes mesures sanitàries més òptimes. 

Cal organitzar-nos per fer front a aquesta demanda històrica que pot capgirar d’una vegada per totes l’educació pública i millorar el funcionament dels centres educatius. Per això us animem a FER ASSEMBLEES EN ELS VOSTRES CENTRES i a adherir-vos a aquest manifest. També fer-nos arribar la vostra adhesió al nostre correu cgtense@cgtcatalunya.cat. Podeu omplir aquest formulari tant com a Assemblea de Treballadores, com a Claustre, com a Consell Escolar de Centre, com a AMPA, com a Assemblea Docent de Zona i com a persones individuals membres de la Comunitat Educativa. 

Demanem al nou Govern de la Generalitat que adopti els següents compromisos:

  1. Demanar al Departament d’Ensenyament que aprofiti el descens previst de preinscripcions, derivat del descens de natalitat, per fer efectiva una reducció de ràtios fins a 20 alumnes com a màxim per als nous grups de P3, i així demostrar el seu propòsit de millorar la qualitat de l’ensenyament i d’impuls a l’èxit escolar.
  2. Dotar als centres del professorat necessari per a poder mantenir els grups per sota de 20 alumnes; a infantil 15, a primària 20, sense que se’n vegin afectades les especialitats, i per sota de 25 a secundària, amb una reducció específica en casos d’especial complexitat o de risc sanitari. 
  3. Dotar dels espais necessaris, ja sigui amb la creació de centres o de línies públiques, en aquells casos on hi pugui haver una manca d’espais deguda a aquesta baixada de ràtio.

Així mateix emplacem a tots els grups parlamentaris i grups municipals de Catalunya a què  s’adhereixin en l’exigència de la reducció de ràtios amb la dotació de professorat suficient per dur-la a terme. I que es garanteixi ja un pla de millora del finançament a l’Escola Pública. 

PER UNA ESCOLA PÚBLICA INCLUSIVA, DE QUALITAT I SEGURA