No som números. El Garraf diu prou

Des de l’anunci del tancament de línies tant a l’Escola de Riera de Ribes i a l’Escola de Santa Eulàlia al municipi Sant Pere de Ribes, la comunitat educativa va engegar una mobilització històrica des de la base que va acabar en una vaga a la comarca de Garraf aquest dimarts 19 de març. 

Prèviament a la jornada de vaga, es va realitzar una tancada a l’Escola Riera de Ribes on es van organitzar activitats de reflexió i debat en vers la situació de l’escola pública, tant els assistents com les organitzadores la van valorar molt positivament. Calen aquests espais de trobada, debat i lluita per fer front als embats constants del Departament d’Educació a l’Educació Pública; tancant línies, imposant un Decret d’Escola Inclusiva infrafinançat, sobrecàrrega burocràtica, etc.

*Imatges de la tancada a l’interior de l’escola Riera de Ribes (Sant Pere de Ribes). 

CGT veu amb molta preocupació la dinàmica que està duent el Departament d’Educació pel que fa al tancament de línies a centres educatius públics. Tal com hem anat denunciant aquestes darreres setmanes, el Departament està utilitzant la davallada de natalitat per mantenir les ràtios altes, tancant línies, en lloc d’aprofitar-ho per reduir les ràtios i acabar amb una reivindicació històrica de tota la comunitat educativa. Múltiples estudis i informes apunten que baixant el nombre d’alumnes per aula s’aconseguirien revertir algunes de les mancances que l’educació pública de Catalunya té; però aquesta conselleria es manté tossuda en un immobilisme preocupant i irresponsable.  Així ho corroborava amb el seu intent de diàleg el dia de la vaga, el director general de centres públics i planificació educativa, Simó López; quan afirmava davant les mestres mobilitzades, que era impossible baixar la ràtio inicial dels cursos d’EI de 20 alumnes per classe; tot i saber que a la pràctica, tenint en compte la matrícula viva aquesta ràtio augmenta fins a 24 i 25 alumnes per aula. 

Estem parlant de 18 línies menys (entre I3 i 1r d’ESO) als centres educatius públics de la vegueria del Penedès; aquests números no són exclusius d’aquestes comarques; sinó que tots els Serveis Territorials de tot Catalunya responen a aquesta política que sembla que tingui per objectiu el desmantellament de l’educació del nostre país.  Denunciem també, que així com als centres concertats se’ls hi permet mantenir línies amb ràtios per sota del mínim establert a l’escola pública se li denega. Una altra evidència, de la voluntat segregativa d’aquesta Conselleria governada per ERC, un partit que diu ser d’esquerres.

*Imatges de la mobilització el dia de la jornada de vaga (19 de març del 2023) davant del Departament d’Educació. 

Per últim, però no menys important, CGT cal destacar que el tancament de línies va acompanyat d’una pèrdua de professionals (Personal d’Atenció Educativa i docents), fet que encara fa més difícil l’atenció individualitzada i posar en pràctica el Decret d’Escola Inclusiva que ha impulsat el Departament d’Educació a cost zero, sense cap mena de recursos. El Garraf és comarca pilot d’Escola Inclusiva des de l’any 1983; més de 40 anys; i encara avui dia estan esperant una avaluació digna i l’augment de recursos que la comunitat educativa de la comarca fa temps que reclama. A la comarca del Garraf no hi ha cap centre d’educació especial, fet que ha portat al fet que els centres educatius absorbeixin tot l’alumnat a escoles, que sovint no estan dotades dels recursos materials i sobretot dels recursos humans que requereix la situació. Si li sumem ràtios altes i manca de personal, no cal ser un expert, per saber que el resultat no és el més positiu per una educació pública i de qualitat.

Davant d’aquest Departament d’Educació irresponsable, que va a la deriva menyspreant constantment la tasca de les professionals de l’educació, les famílies i l’alumnat; ens trobaran dempeus i organitzades per fer front amb determinació a les polítiques que pretenen destrossar una educació pública digna!!!

Serem l’embat per poder guanyar el pols a aquestes polítiques privatitzadores i neoliberals! 

L’escola pública serà de qualitat i digne per a tota la classe treballadora!