Nova convocatòria borsa de treball, personal docent

borsa_interins.pdfConcurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Ensenyament.

Termini per presentar la sol.licitud per formar part de la borsa: del 18 de gener al 8 de febrer de 2016.

Instruccions

instruccions_borsa_personal_docent_2016_b-2.pdfInformació sobre la DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DELS REQUISITS I DEL BAREM I DOCUMENTS JUSTIFICATIUS DELS MÈRITS que estableix la normativa d’accés a la borsa de personal docent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, modificada per la Resolució ENS/3050/2015, de 22 de desembre)

L’accés a l’aplicació telemàtica per tramitar la sol·licitud es troba a la pàgina d’internet del Departament d’Ensenyament http://www.gencat.cat/ensenyament

Cos de mestres, cos de professors d’ensenyament secundari, cos de professors tècnics de formació professional, cos de professors d’arts plàstiques i disseny, cos de mestres del taller d’arts plàstiques i disseny i cos de professors d’EOI als ST del Departament i al Consorci d’Educació de Barcelona.

Resum dels llocs on s’obriran les borses per al cos de mestres i per al de professors de secundària. Per tal de saber quines altres especialitats resten obertes a cada servei territorial, us convidem a descarregar-vos el document adjunt i les trobareu a partir de la pàgina 10.

Cos de mestres:

– Audició i llenguatge (ALL): tots els ST i Consorci
– Educació infantil (INF): tots els ST i Consorci
– Pedagogia terapèutica (EES): tots els ST i Consorci
– Educació primària (PRI): tots els ST i Consorci
– Educació primària, anglès (PAN): tots els ST i Consorci
– Educació primària, educació física (PEF): tots els ST i Consorci
– Educació primària, francès (PFR): Consorci i tots els ST, excepte Barcelona Comarques i Catalunya Central
– Educació primària, música (PMU): tots els ST i Consorci

Cos de professors d’ensenyament secundari:

– Alemany (AL): tots els ST (excepte Terres de l’Ebre) i Consorci
– Anglès (AN): tots els ST i Consorci
– Aranès (AR): només a Lleida
– Cultura Clàssica (CLA): tots els ST i Consorci
– Biologia i geologia (CN): tots els ST i Consorci
– Dibuix (DI): tots els ST (excepte Terres de l’Ebre)
– Economia (ECO): tots els ST (excepte Terres de l’Ebre i Tarragona)
– Educació física (EF): tots els ST (excepte Baix Llobregat, Vallès Occidental, Tarragona, Catalunya Central i Terres de l’Ebre) i Consorci
– Filosofia (FI): tots els ST i Consorci
– Física i química (FQ): tots els ST i Consorci
– Francès (FR): tots els ST i Consorci
– Geografia i història (GE): tots els ST
– Llengua catalana i literatura (LC): tots els ST i Consorci
– Llengua castellana i literatura (LE): tots els ST i Consorci
– Matemàtiques (MA): tots els ST i Consorci
– Música (MU): tots els ST i Consorci
– Orientació educativa (PSI): tots els ST (excepte Barcelona comarques, Terres de l’Ebre, Tarragona, Lleida i Vallès Oriental – Maresme)
– Tecnologia (TEC): tots els ST i Consorci