[Oposicions 21] Fi de la suspensió temporal

En data de 17 de maig de 2021, finalitza la suspensió temporal de l’execució de la Resolució EDU/182/2021, de 29 gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció docent i adquisició de noves especialitats, un cop notificada a totes les persones recurrents la resolució dels recursos potestatius de reposició interposats contra aquesta Resolució.

En data 7 de maig de 2021, es va publicar al DOGC núm. 8403 la Resolució EDU/1330/2021, de 4 de maig, de suspensió temporal de l’execució de la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció docent i adquisició de noves especialitats. Aquesta suspensió va estar motivada per la impossibilitat de donar resposta a diversos recursos potestatius de reposició interposats contra l’esmentada convocatòria en el termini d’un mes des de la seva presentació, i ha estat efectiva fins a la notificació de la resolució d’aquests recursos potestatius a les persones recurrents.

Tot i això, d’acord amb l’article 117.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i per garantir els drets de les persones participants en la convocatòria, així com també el calendari establert per al desenvolupament del concurs-oposició, es conserven els actes administratius realitzats durant la suspensió temporal.

image_pdfimage_print