[Oposicions TEEI] Qualificacions segona i tercera prova

El Departament ha fet públic  l’Acord de l’Òrgan Tècnic  en relació amb  la segona prova (coneixements de llengua catalana) i la tercera prova (coneixements de llengua castellana) de la fase d’oposició del procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 places en règim de personal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil (TEEI).

Podeu consultar-ne el contingut en el següent enllaç.