Per una política de retorn a la feina després de processos d’incapacitat llargs

Reclamem una política de retorn a la feina després de processos d’incapacitat llargs.

Un treballador que ha tingut una malaltia greu o amb un procés d’ILT llarg pot ser un perill per a si mateix o els seus companys, o per la feina, o a l’inrevés, i cal avaluar-ho. Si existís alguna repercussió amb el treball o del treball amb la persona derivat d’aquesta malaltia, al marge de la qualificació que hagi rebut, seria negligència preventiva no haver realitzat el reconeixement de retorn.


L’article 37.3.b del Reial decret 39/1997, dels serveis de prevenció, estableix que en matèria de vigilància de la salut, l’activitat sanitària haurà d’abastar una avaluació de la salut dels treballadors que reprenguin la feina després d’una absència perllongada per motius de salut.


Tot procés de retorn ha de basar-se en una visió constructiva de la persona a la feina. Visió que han de compartir tant l’empresa com el treballador i la societat en general. Les polítiques públiques relatives a la incapacitat laboral i discapacitat han d’anar més enllà del simple control administratiu de les prestacions, potenciant les capacitats del treballador malalt i generant les condicions idònies per a la seva reintegració laboral.

Amb poques paraules: proactivitat preventiva, escolta, respecte, suport i voluntat real de cercar solucions.

Ens hem trobat amb molts de casos en què companys treballadors desprès d’un procés llarg i dur d’incapacitat per raons diverses ha vist afectades les seves capacitats i en el seu retorn no s’han tingut en compte.

Descarrega PDF: Retorn ILT llarga-1 (2)

Grup de treball de sanitat
Secretaria de Salut Laboral CGT Catalunya

CGT Catalunya
CGT Catalunya
https://cgtcatalunya.cat/
@CGTCatalunya