[Borsa de treball docent] Període extraordinari de consulta i modificació de dades

Període excepcional de consulta i modificació de dades de la Borsa: 5 i 6 de juliol

Durant el curs escolar 2022-2023, les persones que formen part de la borsa de personal interí docent únicament podran demanar prestar serveis a jornada sencera o a mitja jornada

Està previst que la setmana del 19 d’abril es publiqui la resolució de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen les bases per a l’actualització i modificació de les dades de les persones que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2022- 2023.

D’acord amb l’esmentada normativa, s’obrirà un termini del 22 d’abril al 2 de maig per tal que es pugui consultar i modificar les dades personals. Durant aquests dies cal que sol·liciteu almenys una de les dues jornades vigents pel curs vinent. Aquestes modificacions tindran efectes a partir de l’1 de setembre de 2022.

Consulta de dades. Accés a l’aplicatiu