[Borsa de treball docent] Consulta i modificació de dades

El proper període per a la modificació de les dades de la borsa és: del 15 al 22 de novembre de 2021

Els períodes de modificació de dades previstos per al curs 2021-2022 són els següents:

  • Del 13 al 20 de setembre de 2021
  • Del 15 al 22 de novembre de 2021
  • Del 24 al 31 de gener de 2022
  • Del 21 al 28 de març de 2022

Si escau es podran obrir altres períodes amb caràcter excepcional.

Consulta de dades. Accés a l’aplicatiu

Les persones que hagin accedit a la borsa de forma provisional i mentre es trobin en aquesta  situació, fins a la resolució definitiva de la convocatòria d’accés en tràmit, també poden  modificar les dades.  

Així mateix, entre els mesos de maig i juny s’obre un termini per modificar les dades que  han de constar a la borsa de treball de personal docent per al curs 2022-2023.  

No obstant això, de manera excepcional i motivat per un canvi de domicili familiar o una  altra causa greu, que s’ha de justificar documentalment, es pot modificar l’àrea territorial  demanada com a preferent, els municipis (en el cas del CEB, els districtes) i comarques i  les especialitats, mitjançant una sol·licitud adreçada al director o directora dels serveis  territorials corresponents o al o a la gerent del CEB.