[PINDOC impugna] Acció de denúncia a la UE de les interines docents

Continuem organitzades i en lluita per a l’estabilitat de les interines.

Des del primer moment, CGT Ensenyament ha donat suport a la lluita interina per aconseguir l’estabilitat laboral de les docents que es troben en situació d’abús de la temporalitat.

A l’ Aragó, el passat juliol, CGT donà suport a PTTAZ (Plataforma de treballadors temporals del ayuntamiento de Zaragoza) iniciant la via de denúncia a la Unió Europea coneguda com a “WhistleBlowers” amb la finalitat de clarificar diverses qüestions prejudicials abans de continuar amb els processos d’estabilització que, en cap cas, garanteixen l’estabilitat de les treballadores temporals. Aquesta via, que és una directiva oficial europea, vol intervenir davant instàncies europees i exposar que les solucions plantejades a l’Estat espanyol no resolen la problemàtica de cap de les maneres. A més a més, la normativa plantejada a Espanya és del tot insuficient, perjudicant directament a persones implicades que poden quedar-se sense feina i ser acomiadades amb els processos plantejats.

La PINDOC ha iniciat aquesta via de denúncia a Catalunya per al col·lectiu docent interí que es troba en abús de temporalitat, amb una línia similar de paralització dels processos fins que es resolguin els dubtes establerts i es doni resposta per part de la UE.

Cal remarcar que els processos d’estabilització són del tot insuficients per garantir, a tothom que es trobi en situació de frau de llei per abús de la temporalitat, que sigui estabilitzat i, en cap cas, pugui perdre el seu lloc de feina o quedar-se a l’atur. Hi ha molts llocs de feina en joc que ara mateix estan ocupats per persones que han tingut contractacions temporals durant molts anys seguits i de manera il·legal.

CGT Ensenyament dona suport a PINDOC per la denúncia que planteja a Catalunya amb la directiva “Whistleblowers” de la UE, perquè cal continuar organitzades, evidenciar i fer públic que la situació que estan vivint desenes de milers de treballadores docents és totalment injusta i il·legal; fer saber que la normativa plantejada a l’estat espanyol és del tot limitada per resoldre el problema de les persones afectades.