Pla d’igualtat de gènere als centres educatius

El Departament d’Educació, conjuntament amb la representació sindical, ha aprovat el Pla d’igualtat de gènere dels treballadors i les treballadores als centres educatius

Aquest Pla empara el personal docent i, amb caràcter complementari, al personal d’administració i serveis (PAS) i el personal d’atenció educativa (PAE), tenint en compte les especificitats dels centres educatius en què presten serveis. ​

Com a novetat, el Pla preveu la creació del Grup de Treball Paritari per a la Igualtat de Gènere per fer-ne el seguiment i actualitzar-lo anualment.

Trobareu el document i tota la informació relacionada a la pàgina Igualtat de gènere al Departament d’Educació. 

Documents de diagnos​​i

Diagnosi del Pla d’igualtat de gènere (treballadores i treballadors) als centres educatius

Informe previ de diagnosi sobre​ la situació de les treballadores del​ sistema educatiu en matèria d’igualtat (UAB).​

​Memòr​​​ies 

Pla 2015 (vigent fins ​​al curs 2023 – 2024)​​​​​​

Per acord de Govern de 20 ​de gener de 2015 va ser aprovat el Pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu, vigent fins al curs 2023 – 2024.​

Sessió sobre la impl​ementació de l’estratègia del no-binarisme (maig de 2023)

Jornada d’assessorament sobre la implementació de l’Estratègia per incorporar la referència al no-binarisme, al nom sentit i a la diversitat familiar en els documents administratius i en els sistemes d’informació. 

Objectius de la sessió

  • Conèixer el marc jurídic que afecta els centres educatius en referència la inclusió del nom sentit, inclusió del gènere no binari i la diversitat familiar ens els formularis i sistemes d’informació per donar resposta als drets de les persones del col·lectiu LGBTI. 
  • Conèixer les eines per fer efectiva l’estratègia del no binarisme.
  • Abordar la casuística de la inclusió del gènere no binari, nom sentit i la diversitat familiar als centres educatius a partir dels formularis i aplicatius del Departament d’Educació.​

Materials de la sessió

La implementació de l’Estratègia del no binarisme al Departament d’Educació​​

Normativa aplicable en la inclusió de la diversitat d’identitat de gènere i el no binarisme

Remarca d’actu​​​acions

Guia de suport per a la lectura de “La bici de la Lola”. Instruccions i recursos sobre com abordar la lectura del conte per prevenir les violències sexuals a la infància.​

T’escoltem, t’ajudem, et protegim!. Departament d’Educació (gencat.cat). Campanya adreçada a infants i joves perquè reconeguin les situacions de violència (assetjament, violència masclista, LGBTI-fòbia, sexpreading) i coneguin la Unitat de Suport a l’Alumnat en Situació de Violència (USAV) per usar-la en cas de necessitar-la.

Silenciades. Dones artistes sota el franquisme. Treball de recerca que recupera la genealogia femenina de dones artistes professionals de la dansa, la música, el disseny i la restauració.​

​​Famílies. Fomentem els valors. I​​gualtat de gènere. Espai on es faciliten orientacions i recursos per promocionar des de les famílies la igualtat de gènere, per edats. 

Guia d’acompanyament i bon tracte a l’alumnat que verbalitza situacions de violències sexuals. Document per al personal docent que orienta per poder abordar les violències sexuals en l’àmbit escolar.

STEAMcat. ODS5 – Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nenes​. Dins del programa d’innovació pedagògica STEAMcat, es fa especial esment a fer arribar la ciència les nenes i noies i lliure d’estereotips sexistes.​

​​​Diversitat afectivosexual i de gènere e​n l’àmbit educatiu

​​​​Com ac​tuar davant les perso​nes Trans* dins els ce​ntres educatius