Places a concurs de mèrits i a oposició excepcional a l’ajuntament de Barcelona

El 18 de maig ens vam reunir en Mesa General per tal d’acordar la proposta de l’ajuntament sobre l’aprovació de places per l’oferta pública. Com que aquest acord ha estat aprovat per tota la part social, la setmana vinent es durà al plenari.

D’acord amb la clàusula addicional vuitena de la Llei 20/2021 (“Icetazo”), s’ha aprovat aquesta proposta on es modifiquen les places de consolidació de l’oferta pública aprovada anteriorment i s’incrementen en 111 les places susceptibles de ser consolidades per aquest procés.

Complementant aquest document l’administració ens ha presentat una graella amb totes les categories i les places que té previst consolidar via concurs de mèrits, i les que es consolidaran a través de concurs mèrits-oposició.

Pel que fa al personal del CEB i a l’IMEB us facilitem les següents dades:

Ens van dir que aquestes són les dades que havien de tenir per l’1 de juny, i que no esperem informació més detallada. D’ara endavant, i fins al desembre 2022, tocarà seure a negociar les bases dels concursos.

També ens van comunicar que les persones que ocupen les places que s’ofertaran en aquest processos extraordinaris, rebrien una notificació personal al correu electrònic corporatiu.

Des de la CGT CEB-IMEB no ens hem quedat satisfetes, ni tampoc tranquil·les amb les xifres que ens han donat. Com sabeu, fa molt de temps que demanem per diferents vies les dades del personal interí per quan arribés aquest moment, però ni l’IMEB ni el CEB ens les ha facilitat.

A la mesa general, l’administració es va mostrar oberta a oferir-nos les dades més concretes per a poder fer una anàlisi de la situació i així ho hem tornat a sol·licitar.

Us volem recordar que aquests processos d’estabilització extraordinaris via concurs de mèrits i oposició reduïda s’han aconseguit gràcies a l’alta participació per part del personal interí a les vagues convocades per la CGT al mes d’octubre. Recordeu que el juliol del 2021 s’aprobava la primera versió de l'”Icetazo”, que enviava a tothom a oposició sense tenir en compte l’abús de temporalitat i suposava l’acomiadament si no se superava l’oposició. Després de les vagues d’octubre, el desembre del 2021, es publicava l'”Icetazo” definitiu amb les esmenes que permeten el concurs de mèrits i l’oposició reduïda. 

Les vagues serveixen, la lluita és l’únic camí.