Ple de la Federació d’Ensenyament de la CGT confederal els propers 22 i 23 de febrer

Convocatòria de Ple de la Federació d’Ensenyament de la CGT Confederal

Lloc i dates: Barcelona, 22 i 23 de febrer

Ordre del dia:

1.- Valoració informes de gestió del Secretariat Permanent sortint.
2.- Polítiques neoliberals i retallades socials: la FECGT davant la situació de l’Educació (estratègies, aliances, plataformes, marees, assemblees…)
3.- Eleccions sindicals.
4.- Sistema de Coordinació de les Federacions del sector públic: Àrea Pública, coordinació de seccions sindicals autonòmiques…
5.- Organització interna de la FECGT
5.1.- Organizació i funcionament del Secretariat Permanent: plans de treball
5.2.- Finances de la Federació d’Ensenyament
5.3.- Comunicacions internes de la Federació d’Ensenyament
5.4.- Jurídica
6.- Premsa, propaganda i mitjans de difusió electrònics
7.-Relacions Internacionals
8.- Elecció del SP de la Federació d’Ensenyament.