Polítiques d’igualtat de gènere i d’abordatge de les violències masclistes

Plans i programes de la Generalitat de Catalunya

Pla interdepartamental de polítiques d’igualtat de gènere i d’abord​atge de les violències masclistes. En aquesta pàgina de l’Institut Català de les Dones, hi trobareu:

Polítiques per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. En questa pàgina de Funció Pública, hi trobareu el Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya​.

Pla interdepartamental de polítiques públiques LGBTI. Hi trobareu les actuacions a desenvolupar segons Àmbits de treball per dur a terme els diferents departaments de la Generalitat de Catalunya en els respectius àmbits sectorials així com el Pla intern de la Generalitat de Catalunya.

​Normativa

Presentació sobre la ​Llei 17/2020, del 22 de desembre​, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista