Propera obertura de la borsa del personal docent. 1a quinzena de febrer

-Convocatòria: 1a quinzena de febrer

– Especialitats i Serveis Territorials que tenen previst obrir la borsa (provisional). Clica

– Termini de 15 dies per presentar sol·licituds

– Finals de març: Llista d’admesos provisionals.

– Finals d’abril: Llista d’admesos definitius.

– Aplicatiu per saber quines titulacions es necessiten per poder impartir un ensenyament. Clica


* NOVETATS:

– El professorat de secundària ja no tindrà la possibilitat de marcar la disponibilitat de treballar a primària