Proposta de carta als pares i mares dels centres

CARTA ALS PARES I MARES

Benvolguts, benvolgudes,

El dia 13 de Novembre el nostre centre participarà activament en la vaga de professorat convocada per la majoria dels sindicats representatius de l’ensenyament públic i, per tant, no hi haurà classe aquest dia.

El motiu de la vaga és exigir la retirada del projecte de Llei d’Educació de Catalunya, que ha presentat el conseller, Sr. Ernest Maragall. Entenem que aquest Projecte no proposa cap de les millores que necessiten els centres públics (augment de pressupostos, disminució d’alumnes per aula, més professorat per atendre l’alumnat amb més dificultats, etc.), sinó que arbitra mesures per incrementar el finançament de l’ensenyament privat concertat a través de millorar les quanties dels concerts i ampliar les subvencions als seus ensenyaments pre i postobligatoris.

El projecte de Llei d’Educació de Catalunya (LEC) suposa l’obertura de vies per avançar en el camí de la privatització de sectors de l’ensenyament públic com el tram educatiu de 0-3 anys, la formació professional, el batxillerat nocturn, la formació de persones adultes, centres educatius en zones desafavorides i d’altres, com els serveis educatius, les activitats extraescolars…

Així mateix el projecte atorga també als centres educatius un caràcter empresarial i comercial, ja que els permet completar el finançament públic amb l’obtenció de recursos econòmics propis mitjançant donacions i venda de productes, fins a la possibilitat de l’endeutament. Això agreujarà les diferències entre centres segons el seu entorn social i territorial.

En aquest sentit, planteja un model de gestió en els centres públics de tipus gerencial, jerarquitzat i autoritari, totalment oposat a la gestió democràtica, que reduirà el paper de les estructures de participació i govern del professorat i famílies (claustres i consells escolars) a formar part del decorat, alhora que desregularitzarà les actuals relacions laborals del professorat, agreujarà la precarietat laboral de sectors del professorat i en general empitjorarà les condicions de treball.

Nosaltres creiem que l’educació pública és una de les bases més importants d’una societat democràtica i que és imprescindible per assegurar la bona qualitat de l’ensenyament i per garantir la igualtat d’oportunitats per a tothom. Privatitzar-la implica el desmantellament del sistema que garanteix el dret d’accés a l’educació per a tothom igual, ja que la deixa en mans d’una iniciativa privada que busca bàsicament el benefici econòmic.

Us demanem, doncs, que entengueu i compartiu amb nosaltres el rebuig al projecte de llei, ja que afecta tothom: professorat, pares i mares, i societat en general. I us convidem a participar activament en aquesta campanya a favor d’una l’escola pública, laica, gratuïta, coeducativa, democràtica i de qualitat per a tothom, i per la redacció d’una nova llei que posi els recursos necessaris per tal de millorar-la i no pas de desmantellar-la.