Proposta de mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya