Publicació dels serveis mínims per la vaga8m

Edicte sobre la vaga de 8 de marc

 1.14 Centres docents públics i privats no universitaris i llars d’infants:
Una persona de l’equip directiu per centre de treball, entenent-se com a tal la persona titular de la direcció, del cap d’estudis, de la secretaria o de la coordinació pedagògica del centre.
A més del personal esmentat:
Per a l’ensenyament infantil i primària (de 3 a 12 anys): 1 docent per cada 6 aules.
Per als centres d’educació especial (de 3 a 16 anys): 1 docent per cada 4 aules.
Per garantir la seguretat en l’horari de menjador i activitats complementàries: un terç del personal. Per a llars d’infants: un terç de la plantilla.

image_pdfimage_print