Publicada la llista definitiva d’admesos i exclosos del concurs de mèrits de l’Ajuntament

Divendres 12 de maig es va publicar al portal de la convocatòria la llista definitiva d’admesos i exclosos:

  • Per confeccionar aquesta llista s’han comprovat els casos en que hi ha hagut al·legacions.
  • Encara no s’ha comprovat que l’autobaremació sigui certa.
  • Respecte l’última casella (ordre d’autobaremació) de la llista publicada no sabem què és i hem preguntat a l’administració, però veiem que segueix un ordre de puntuació i alfabètic en els casos d’empat.

VEURE PDF LLISTA D’ADMESOS I EXCLOSOS DEFINITIVA DEL CONCURS DE MÈRITS

Un company del Ferran Tallada ha fet un excel amb la llista d’admesos de professorat que ha compartit. Agraïm la seva feina i la compartim i hi hem afegit les places de Mestre, Mestre de Taller, Subaltern i Auxiliar administratiu en diferents pestanyes del mateix document:

VEURE EXCEL ADMESOS i EXCLOSOS