Què fer abans de signar un acomiadament?

En la teva relació amb l’empresa poden sorgir diverses situacions en les es demana la teva signatura. Sempre és convenient que actuïs amb cautela. Perquè aquestes situacions no comportin conseqüències imprevistes volem donar-te unes nocions bàsiques (vàlides no només en l’àmbit laboral, sinó també en el dia a dia) sobre com actuar.

ORDRE

Igual d’important que cada acció individual, és important l’ordre en el qual es fa cada cosa.

Si vas a gravar la conversa, comença per aquí, així quedaran gravats la resta de peticions i accions.

Demana assistència d’un representant dels treballadors.

Llegeix atentament el que t’estan lliurant i assegura’t que et donen una còpia amb el mateix contingut de tot el que et demanin signar.

Si tens alguna cosa que escriure fes-ho, no ho deixis per més tard.

Just abans de signar afegeix hora i data.

L’últim que has de posar és la signatura, després d’haver afegit qualsevol tipus d’afegitó.

CÒPIA

Exigeix una còpia per a tu, signada per qui te la presenta i amb el segell de l’empresa. Mai signis res fins a tenir una còpia per a tu.

En molts documents es requereix la signatura dels representants dels treballadors. Si és el cas, la teva còpia també hauria d’incloure aquesta signatura. És important que t’asseguris que et quedes una còpia de tots els documents que et demanen signar i que el contingut és el mateix.

DATA I HORA

Quan hagis de signar que t’han lliurat una comunicació, signa sempre escrivint del teu puny i lletra la data i fins i tot l’hora, sobretot si és tard i/o està fora d’horari laboral. Això és important perquè es pot haver incomplit algun marge en la comunicació que invalidi tot el procés, per la qual cosa és important que quedi clar quan s’executa realment.

HE REBUT

L’empresa té obligació legal d’informar al treballador de diferents situacions o esdeveniments. Per acreditar aquesta comunicació es requereix la signatura del treballador. Això segurament serà aprofitat per l’empresa per incloure, en un document que hauria de ser purament informatiu per al treballador, clàusules que suposen renúncies o acceptacions per part del treballador. Has d’estar molt atent a aquest tipus de clàusules. Empra el text “Rebut: No Conforme.” per evitar comprometre’t si no estàs d’acord amb una part del que et presenten.

A més si en la carta apareix que et paguen alguna quantitat i no la tens ja en metàl·lic o en el teu compte, afegeix “Pendent de cobrament”, encara que et donin un xec o et diguin que t’han fet una transferència.

Un exemple d’aquest tipus de situacions són els acomiadaments, no renovacions o rescissions de contracte. L’empresa té l’obligació de presentar al treballador una proposta de les quantitats que li ha de (el conegut com a “quitança”). Juntament amb el càlcul de les quantitats podran aparèixer clàusules del tipus que “acceptes”, que “et dónes per indemnitzat per tots els conceptes”, que “renuncies a qualsevol tipus d’acció”, etc. Com signaràs una cosa sense saber si et paguen el que correspon i afirmant que renúncies a possibles correccions? Series capaç de calcular el que et deuen al mateix moment que et presenten la comunicació? En aquests casos empra la fórmula “He rebut la present comunicació. No Conforme“.

ASSISTÈNCIA

Tens dret a reclamar l’assistència d’un representant dels treballadors (un membre del comitè). No ho dubtis, demana-ho, més val prevenir que lamentar. És el teu dret. És millor una petita confrontació en un moment donat, que una més gran més endavant o durant molt temps. És una mesura molt efectiva aplicable en pràcticament qualsevol situació/reunió.

Si estàs afiliat a un sindicat tens dret a reclamar l’assistència d’un representant del sindicat. Això té diversos avantatges i proteccions addicionals. Per exemple, és necessari donar tràmit d’audiència/defensa prèvia al representant sindical. Una comunicació d’acomiadament és invàlida si no es fa en la seva presència.

En cas d’haver demanat la presencia/assistència d’un membre del comitè i/o representant del teu sindicat, si l’empresa es nega, o no es fa per qualsevol altre motiu, afegeix llavors el text:

“He sol·licitat la presència del meu representant dels treballadors i/o sindical. No es permet la seva assistència. Es realitza la comunicació/acte sense la seva assistència.”

L’incompliment d’aquest tràmit fa que molts d’aquests actes siguin nuls. Com a mínim guanyaràs temps, que en molts casos és decisiu, podent passar que simplement no et renovin un contracte temporal al fet que t’hagin d’indemnitzar com a “indefinit”. El que podria suposar també una quantia mínima d’uns 3000 euros en concepte d’indemnització. També podries blindar el teu acomiadament, per exemple, sol·licitant una reducció per guarda legal o posant una demanda judicial a l’empresa.

En moltes d’aquestes situacions, per no dir la majoria, és necessari que l’empresa hagi informat als representants dels treballadors (comitè i/o seccions sindicals) l’acció que pretén realitzar. En general no es compleix aquest tràmit. Pregunta al teu interlocutor si s’ha informat o no als representants dels treballadors. En funció de la seva resposta agrega al text annexe a la teva signatura

“L’empresa diu have/no haver informat als representants dels treballadors”.

En cas d’haver d’anar a judici això pot ser decisiu.

TERMINI

En els casos en què la comunicació té un caràcter d’acceptació, compromís o aprovació per la teva banda com (per exemple, un canvi de condicions en el contracte) no tens obligació de signar-ho al moment que t’ho presenten. Pren el document i assessora’t amb calma. Ja ho lliuraràs signat quan ho entenguis íntegrament i estiguis d’acord. Si et sents molt coartat pots signar-ho amb el text “He rebut la present comunicació. No Conforme.” Per deixar clar que solament t’estàs donant per notificat, més endavant podràs o no acceptar el seu contingut.

GRAVAR LA CONVERSA

Valora gravar la conversa, no fa falta que ho avisis a ningú. Qualsevol conversa en la qual participis pot ser gravada, sobretot al món laboral. Hi ha jutges que les accepten com a prova si es produeix alguna vulneració de drets. Com a mínim després podràs repassar com ha anat tot.

Si prefereixes avisar o s’adonen és possible que l’altra part et digui que és il·legal, que no et dóna el seu permís, que també la gravarà ell o qualsevol altra excusa perquè no ho facis, però pot ser una gran ajuda.

És important que gravis la conversa completa i quedin identificades cadascuna de les persones que participen en ella. El millor és fer alguna prova abans i tenir alguna aplicació en el mòbil preparada per a la situació.

http://laboro-spain.blogspot.com.es/2013/02/validez-pruebas-grabaciones-ocultas-emails.html

INFORMACIÓ

Si no has demanat l’assistència d’un representant dels treballadors (comitè o secció sindical), o no han pogut assistir per algun motiu, acudeix el més aviat possible a trobar-te amb un d’ells. T’ajudarem en el que puguem, sobretot donant-te informació dels diferents passos que pots dur a terme i documentació si vas a denunciar.

DOCUMENTACIÓ LLIURADA

Documentació que t’han de lliurar obligatòriament:

Carta acomiadament, on vindran les causes per les quals t’acomiaden, és igual el que et diguin, el que està escrit és el que val. Això és important si vols denunciar.

Cotització a la Seguretat Social per a l’atur. Recorda, tens màxim 15 dies per demanar cita en el SEPE.

Quitança (normalment ve tot en una nòmina). Són tots els imports del que et deu l’empresa, qualsevol cosa que t’hagin de liquidar.

Recorda que si no tens els diners àdhuc has de posar “Pendent de cobrament”, encara que ens donin un xec, ens facin una transferència que no s’hagi executat ja, o qualsevol excusa. D’igual manera hem d’assegurar-nos que no hi ha cap tipus de clàusules de renúncia a actuacions legals, NO SIGNAR MAI.

SEGÜENTS ACCIONS

Des del moment de la notificació tens 20 dies per presentar la papereta de conciliació i posterior demanda en el jutjat social. Això és recomanable fer-ho sempre amb un advocat, però la RLT pot ajudar-te, sobretot proporcionant-te informació.

A Espanya la majoria dels acomiadaments són lliures, encara que no tots. Així i tot és necessari que et paguin tot el que et correspongui. La demanda pot ser demanant la readmissió o simplement perquè no et quadra l’import. Per exemple, la majoria dels contracte per obra estan en frau de llei, per la qual cosa se’ls ha de pagar com a contractes indefinits.

Per molt clar que ho vegis, assessora’t sempre per a presa una decisió tranquil·la, pensa que ja no tens res que perdre.

Des del dia de la signatura tens un màxim de 15 dies per demanar cita en el SEPE, és la manera de cobrar l’atur. Això és independent a si vas a denunciar o no l’acomiadament. No ho deixis per a l’últim dia que pot haver-hi sorpreses.

LA QUITANÇA

La “quitança” és una proposta de l’empresa de les quantitats que deu al treballador. Ha d’oferir-la en acabar la relació laboral.

Segons indica l’Estatut dels Treballadors, “el treballador podrà sol·licitar la presència d’un representant legal dels treballadors al moment de procedir a la signatura del rebut de la quitança. Si l’empresari impedís la presència del representant al moment de la signatura, el treballador podrà fer-ho constar en el propi rebut, als efectes oportuns”.

El normal és que quan et donen la quitança et donen una carta que has de signar i, si la signes, et donen el xec. Si no signes la carta, no et donen el xec. Però si la signes i després calcules el que et correspon i no coincideix, ho tindràs difícil per reclamar res. Així que et donem les següents recomanacions:

– Indica la data real en la signatura, sobretot si no coincideix amb la de l’encapçalat de la carta.

– Si sobre la signatura han posat un text de “Conforme”, és convenient ratllar-ho.

– En comptes de “Conforme”, es pot indicar “He rebut” o fins i tot “He rebut, no conforme”. Per si de cas.

– No signis cap document de renúncia, de no iniciar accions legals, que s’està al corrent de tot, cap tipus de compromís, condicions… Per exemple, en cas d’actualització de taules de conveni, pots reclamar en el futur a l’empresa que t’aboni les diferències que es generin.

– Si et paguen la quitança amb xec o taló i t’ho fan signar (a manera de rebut) és necessari indicar “pendent de cobrament”. Si et donen un sobre amb diners obre-ho i compta-ho per comprovar la quantitat, si no, després, no podràs reclamar res. Els jutjats estan plens de treballadors que no han cobrat la seva quitança.

– Pots decidir no recollir la quantitat deguda en la pròpia empresa. Quan es recull en l’empresa, aquesta sol aprofitar per dir que has de signar algun document renunciant a pràcticament tot per poder portar-te el xec. No tens obligació, però per a què has de discutir? L’empresa té obligació de dipositar els diners en el jutjat, en un termini de 48 hores una vegada que expresses la teva preferència. Solament has d’anar al jutjat amb el teu DNI i ho retires sense problema.

– Si la baixa és voluntària, l’empresa no té obligació de portar els diners al jutjat. Com se suposa que has avisat amb suficient antelació (segons el conveni, 15 dies hàbils), l’endemà de la baixa ja haurien de donar-te els diners. Hauries d’haver calculat ja el que et correspon i comprovar si coincideix amb el que et donen.

– Demana totes les nòmines que no tinguis. Com solament estan disponibles en format electrònic en la intranet, no podràs agafar-les una vegada que el teu compte deixi d’estar actiu.

En la quitança han d’incloure’t:

– La part proporcional del salari del mes en curs.

– La part proporcional de les vacances no gaudides.

– La part proporcional de la paga extra generada.

– La indemnització per acomiadament si és el cas.

– Si no et preavisen (amb 15 dies), han de pagar-te’ls.

– Pot ser que et deguin el variable o el bo, o una part d’algun d’ells.

– Les hores extres i guàrdies pendents de gaudir o cobrar.

– Les despeses pendents d’abonar per l’empresa (quilòmetres, pàrquing, etc).

– L’empresa ha de regularitzar les cotitzacions a la seguretat social pendents, si les hi hagués. Això és rar que passada, però cal controlar-ho.

Recorda que davant qualsevol dubte, o vulneració de dret com a treballador, pots acostar-te al sindicat més proper de CGT, t’ajudarem a resoldre qualsevol incidència, t’informarem i et tirarem un cable en la defensa del teu cas.

* Elaborat per la CGT de València
http://www.cgtvalencia.org/actualitat/20170610/que-hacer-antes-de-firmar-un-despido/22903.html