Reunió cap de RRHH del CEB 28.2.18

La CGT hem tingut reunió al Consorci. Hem parlat entre d’altres d’oposicions, borses, pagues, permisos, excedències

                                                 APUNTS DE LA REUNIÓ
Destaquem que la CGT ha reclamat que  apareguin al web del Consorci tots els permisos, llicències, reduccions de jornada i les corresponents circulars que les modifiquin. Per exemple els següents permisos no hi son:

1.  el permís per familiar greu , reducció de jornada per cura de familiar molt greu cobrant el 100% no el trobem al web del Consorci.                

2. Informació sobre excedències. Els treballadors de l’Ajuntament tenen accés a aquests documents a través de la intranet:

La CGT continuem pensant que hi ha molta feina a fer i poca transparència. També reclamem poder participar de la mesa de seguiment. Però només amb la mobilització dels treballadors i treballadores les coses tindran la possibilitat de canviar.