Re-retallades i nous atacs a l’educació pública. Organitzem-nos per respondre-hi!!

inici_curs_19.pdfEsquerda inici de curs 19-20. Ens agradaria explicar-vos que comencem aquest curs 2019-20 amb novetats positives com ara que s’han revertit les retallades que patim o que comencen a democratitzar-se els centres. Però no és així. Les principals novetats que el Departament vol introduir per aquest curs tornen a ser en negatiu. Això sí, estem convençudes que organitzant-nos i mobilitzant-nos podem fer que els canvis siguin en positiu. La situació política ho permet, i és a les nostres mans fer-ho possible.

Retallades vigents i més pèrdua de democràcia

Per aquest curs el Departament no reverteix cap retallada ni aplica cap mesura per revertir la greu situació que patim a l’educació pública. Ni les que tots els sindicats considerem prioritàries (com el retorn de la inversió en l’escola bressol, la reducció de la segona hora lectiva o la reducció de les ràtios) ni d’altres que suposarien un cost econòmic mínim (com el retorn a la reducció de 2h lectives del personal major de 55 anys o la conversió de jornades d’un terç en mitges) o d’altres que no tenen cap cost econòmic (derogació del Decret de Plantilles, canvi del model d’oposicions per prioritzar les persones que treballen als centres o retorn a l’horari de permanència anterior a les retallades per al professorat de secundària).

L’actitud del Departament d’Educació a finals del curs passat davant les demandes esmentades va ser directament insultant. Sobre les que tenen més o menys cost econòmic deien que no podien (tot i que la resta de Grups Parlamentaris afirmava que hi havia un excedent per aplicar-les) i sobre les que no suposen cap despesa, directament reconeixien la seva voluntat de no aplicar-les. Però sí, el Govern sí que ha estat treballant els darrers mesos… per desmantellar encara més l’educació pública i impulsar una retallada del 6% en els pressupostos de la Generalitat

Oposicions injustes i plenes d’irregularitats

Amb l’excusa de que és una competència estatal el Govern no ha aplicat canvis significatius a les oposicions d’aquest curs. Tot i el canvi d’ordre d’algunes proves -que per altra banda no s’ha aplicat a les administracions locals com l’Ajuntament de Barcelona- i les lleus modificacions en la ponderació, les darreres oposicions han continuat suposant un sistema absolutament injust que menysprea les companyes que mostren la seva capacitat docent dia a dia als centres educatius, amb proves memorístiques i obsoletes. A més, aquestes oposicions han estat plenes d’irregularitats i arbitrarietats. És cert que aquestes s’han produït a nivell estatal i això corrobora que és el mateix sistema d’oposicions qui les fa endèmiques. I també és cert que, la normativa base sobre les oposicions és estatal. Però això no significa que no la puguem canviar. CGT tenim implantació a nivell estatal i farem el possible per coordinar i impulsar mobilitzacions a nivell de tot l’Estat per fer-ho possible. Alhora, no volem deixar d’esmentar que si encara no s’ha canviat l’actual model d’oposicions és, en bona part, perquè hi ha sindicats majoritaris a nivell estatal (en especial CCOO i UGT) que no ho estan exigint amb nosaltres. Potser és perquè en treuen beneficis econòmics i afiliacions d’aquests mateixos cursos de preparació de la fase d’oposició?

Selecció de personal a dit. Manca de transparència. Perill d’amiguisme.

Però no només són les oposicions. Cada curs es desenvolupa més la selecció de personal a dit, tant per a les vacants com per a les substitucions. Això no només genera discriminació i arbitrarietats en els mateixos concursos o nomenaments. També suposa un condicionant sobre els i les companyes interines durant tot el curs del qual se n’aprofiten algunes direccions (cada cop més) per sobreexplotar-les i imposar-los un tracte que en alguns casos s’està convertint directament en assetjaments. Encoratgem a tots i a totes les docents que es trobin en aquestes situacions (i a la resta de companyes que les detectin) a contactar-nos per ajudar-vos a fer-hi front. Alhora us cridem a tots i totes les interines i també funcionàries a lluitar per l’aturada del Decret de Plantilles i la derogació de la LEC, per tal de recuperar la democràcia als centres.

Formació Professional

El Departament d’Ensenyament s’ha tret de la màniga una nova Reforma per la FP, a corre-cuita a final de curs, sense avisar a cap dels agents implicats, sense consens i amb un increment d’hores de pràctiques en detriment d’hores de formació de l’alumnat. Tot plegat evidencia un afavoriment a les empreses, sobretot a les grans empreses.

Estem d’acord que cal unificar i ordenar l’actual sistema, però no d’aquesta manera i sense tenir en compte la veu del professorat, de l’alumnat i de tot els sindicats amb representació docent.

La pregunta és, per què? Per què tanta pressa? Per què tan d’amagat a finals de curs i sense consens?

El passat 31 de juliol la Comissió Rectora del Sistema de la Formació i Qualificació Professionals de la Generalitat va aprovar les Bases per al desplegament del model català de FP dual, sense consens, sense una estratègia clara, sense una anàlisi exhaustiva de la realitat que es viu a Catalunya envers l’FP, ni contrastar altres models eficaços que tenim a prop. Tampoc hi ha una participació directa de sindicats de docents ni d’alumnes a l’hora de prendre aquestes decisions tan importants per a tantes persones.

D’aquesta manera, no podem més que exigir una modificació de la FP que vetlli per la seva gratuïtat, qualitat, importància i valor per la societat en comptes de veure-la com un centre productor de mà d’obra barata.

Assemblees i un pla de lluita per respondre-hi

A finals del curs passat, els sindicats vam signar a les Juntes de Personal dels diferents serveis territorials resolucions en les quals ens comprometem a organitzar xerrades-assemblees als centres educatius des de l’inici del present curs per exposar la necessitat de revertir les retallades que encara patim.

Des de CGT esperem que es facin aquestes assemblees, que comptin amb la màxima participació dels i les treballadores i que serveixin per començar a debatre i construir un Pla de Lluita prou contundent com per revertir les retallades i aturar la resta d’atacs esmentats.

Alhora, serà molt important explicar als centres des de l’1 de setembre el perill que pot suposar el procés privatitzador de la Llei Aragonés que es vol aprovar a mitjans d’octubre i participar de les mobilitzacions que es convocaran per aturar-la durant el setembre i l’octubre.

CGT Ensenyament, 1 de setembre del 2019