Aturem la #LleiAragonés

El govern de la Generalitat, mitjançant el Departament d’Economia de Pere Aragonés (ERC), va presentar a finals de l’any passat l’anomenat Projecte de llei de contractes de serveis a les persones per a la seva tramitació parlamentària. Aquesta nova normativa, que pretenen aprovar entre mitjans i finals de l’octubre, obre la porta a un salt qualitatiu en la privatització de serveis públics essencials.
Sota el pretext de regularitzar els serveis d’atenció a les persones s’assenten les bases normatives per a l’externalització de més d’un centenar de serveis que es presten des dels àmbits de la sanitat, l’educació i els serveis socials, entre d’altres. Això voldria dir que serien empreses privades i no l’administració pública qui gestionarien molts més serveis bàsics dels que ja gestionen actualment.
Alguns d’aquests serveis ja s’estaven prestant de forma externalitzada amb les repercussions negatives que ja hem vingut denunciant: precarietat laboral i priorització del benefici econòmic per davant de la qualitat del servei. Però aquest projecte de llei, no només consolidaria la privatització dels serveis ja externalitzats (i que des de CGT reclamem que siguin de gestió pública i amb participació de treballadores i usuàries) sinó que obre la porta a que molts altres, que ara són de gestió pública, passin també a mans privades.
En l’àmbit educatiu, a més de serveis ja externalitzats en la majoria de casos com ara les llars d’infants o les activitats de lleure educatiu que van més enllà de l’horari lectiu (acollida, migdia i extraescolars) el decret llei esmenta literalment els següents serveis: 

Serveis d’ensenyament preescolar: pot obrir la porta a la privatització de l’educació de 0 a 6 anys en tant que el Departament d’Educació també és refereix al segon cicle d’educació infantil com a preescolar. 

Serveis d’educació especial: no esmenta quins, però podrien anar des d’aquells serveis de suport a la docència ja externalitzats fins al conjunt de serveis i professionals que ara imparteixen educació especial en les seves diferents vessants. 
Serveis d’ensenyament per a adults: pot assentar les bases de la privatització dels Centres de Formació d’Adults. 
Tutoria: de moment desconeixem a què fa referència i si afectaria o no a la tutoria que s’imparteix en l’horari lectiu. 
Serveis escolars diversos / altres serveis d’ensenyament: no concreten res més, però òbviament els termes “diversos” i “altres” denoten una ambigüitat intencionada i realment preocupant. 

És fals l’argument de que aquest projecte de llei pretén donar compliment a la normativa de la UE, en concret a la Directiva 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014 sobre contractació pública. Aquesta mateixa normativa diu “cap disposició de la present Directiva obliga als Estats membres a subcontractar o externalitzar la prestació de serveis que desitgin prestar per ells mateixos…”.
Tampoc no acceptem com a atenuant que una part d’aquests serveis es reservi a les anomenades empreses de l’economia social o el tercer sector. Ja coneixem com actuen aquestes empreses i la precarietat a la que sotmet, per exemple, la Fundació Pere Tarrés a les TEIs o la que pateixen les nostres companyes del sector social per part d’altres d’aquestes empreses (FASI, EDUVIC, etc) que prioritzen els seus interessos privats en detriment de les condicions laborals i de la qualitat del servei. També hem de tenir present la corrupció i l’amiguisme que permet aquest sistema d’adjudicacions a empreses i “fundacions” del tercer sector i que ha quedat palesa en el cas de la DGAIA arran de les denúncies de les nostres companyes del Sector Social CGT.
El mateix Govern que ens ha dit que no pot revertir cap retallada a l’educació pública pensa que el que si que pot fer és privatitzar els serveis públics encara més del que ja ho estan, amb l’augment de precarietat, discriminació laboral en els processos de selecció o la pèrdua de la qualitat de serveis que això suposaria.
Com l’aturarem?
Més d’una vintena de col·lectius i organitzacions estem treballant en el marc de la Plataforma Aturem la Llei Aragonés per tal d’organitzar la resposta i impedir que encara més serveis bàsics i fonamentals per a la vida de moltes persones passin a mans privades. En aquest sentit, a més de diversos actes i xerrades, des de la Plataforma es convoca: 

Concentració el 25 de setembre, 18:00h, davant el Parlament, coincidint amb ple parlamentari. 

Manifestació el 19 d’octubre (hora i recorregut per concretar). 

Alhora, és vital que també es conegui i es lluiti contra aquesta Llei des dels centres educatius. Per això, des de CGT Ensenyament:
Us demanem que feu difusió entre les vostres companyes d’aquesta Esquerda, i dels materials i convocatòries de la Plataforma.
Us encoratgem a que feu una assemblea al vostre centre per debatre sobre aquesta Llei i sobre com respondre-hi. Ens oferim a participar-hi. Només cal que ens digueu quan hi podem anar.
Seguirem treballant per construir un pla de lluita prou ampli i contundent com per aconseguir realment aturar la Llei Aragonés i que ens permeti també revertir les retallades i les privatitzacions que ja patim. Serà imprescindible la màxima participació de treballadores i usuàries a les assemblees i mobilitzacions convocades i a les que es puguin convocar properament.

Els serveis públics són cosa de totes, defensem-los entre totes!!

CGT Ensenyament, setembre del 2019

REVERTIM LES PRIVATITZACIONS!!