Reclamació pels descomptes de la vaga del 13 de novembre de 2008

En alguns Serveis Territorials el descompte d’havers per la vaga del 13 de novembre de 2008 (convocada per USTEC-STEs, ASPEPEC-SPS i CGT contra el projecte de la LEC) es va efectuar a la paga del desembre de 2008 -en d’altres al gener 2009- sense cap tipus de notificació prèvia.

Aquesta actuació del Departament d’Educació ens mostra novament el seu tarannà: descompte per la vaga sense comunicació o resolució prèvia, coincidint amb vacances del professorat i en un mes en el qual es rebia la paga extraordinària de Nadal i, com a conseqüència, molts i moltes si no consultaven la seva nòmina a l’Època ni se n’adonaven del descompte.

Per les nòmines que hem pogut comprovar novament s’ha descomptat una quantitat econòmica proporcional a 7 hores i mitja.

Per la qual cosa, hem preparat la següent reclamació prèvia en sol•licitud de devolució d’havers. Una vegada omplerta i adjuntant còpies de la nòmina del descompte i de l’horari personal s’ha de registrar en qualsevol oficina de registre del Departament.

En el cas que no es produís resposta per part del Departament o aquesta fos negativa us facilitarien un model de recurs d’alçada.

CGT Ensenyament

Març de 2008