Responent als mitjans: sobre les vacances

Bon dia. Aquest matí he escoltat en el seu programa, amb la informació de que som al darrer dia de classe el tema de les llargues vacances escolars i les dificultats de les famílies per compaginar les vacances escolars dels infants amb les del treball.

Certament és un tema que cal plantejar-se, però a risc de generar encara més tòpics que poc resolen, com el de les llargues vacances dels mestres, caldria seriosament prendre en compte vàries dades per reflexionar:

1.- Catalunya és el pais no ja de la UE sino de la OCDE en el qual els nenes i nenes estan més escolaritzats, per posar un exemple, no hi ha cap nen i nena de la OCDE de 7 anys que faci més de 1000 hores lectives l’any i a Catalunya en fa 1050 (gràcies a l’extenció de ls sisena hora a primària). Els millors resultats escolars (informe PISA) els trobem en països que no depassen les 750 hores lectives annuals. Li adjunto un quadre extret d’aquest estudi. Aleshores la clau d’un bon sistema educativa no està en la més llarga extensió d’hores a classe.

2.- La distribució annual en nombre de dies lectives és força similar a Europa, amb la qual cosa òbviament el probelma que aqui es concentra a l’estiu essencialment, està distribuit a altres periodes de l’any. Però que estigui més concentrat o dispers el problema és similar. Es podria entrar en les raons històriques d’aquesta concentració a l’estiu de les vacances escolars, però no em vull estendre. Així doncs aquest problema de compaginar les jornades lectives amb la vida laboral de les famílies, s’ha de resoldre d’una manera global. En tot cas aquest problema, que el tenen tots els països no s’ha resolt des de l’allargament de jornades o dies lectius sino volem confondre finalitats educatives amb altres assitencials, que no per això són menys necessàries.

És per aquestes consideracions que crec que el problema de la jornada i el calendari escolar s’hauria de prendre d’una manera més consistent, per què sinóo i encara que no sigui l’objectiu no fe m sino alimentar tòpics que prentenen que els escoles i els mestres facin el que no huaria de ser la seva funció.

Els demanaria que abans que el tema passi fessin un debat seriós. En el meu sindicat, la CGT, hem treballat l’informe PISA que es pot trobar en el power point a la nostra pàgina web. Aquest tema de la jornada i les vacances ha estat àmpliament discutit i crec que en podriem aportar alguns elements de reflexió.

Atentament.

Josep Lluís del Alcázar. Delegat de la CGT