Resposta d’una mare a I. Darder que en nom del Departament es va dirigir a les AMPAs per tal d’enfrontar-les al professorat