Resum de la reunió de CGT amb Tinent d’Alcalde Gerardo Piarelo


El passat 21 de Juliol la CGT ajuntament  va tenir una reunió amb el primer tinent d’alcalde Gerardo Pisarelo.  Hi vam assistir representants de diferents àrees i instituts.


Es van posar sobre la taula temes generals com  la necessitat d’incrementar la plantilla, la privatització i la remunicipalització, l’elecció de càrrecs directius i gerències i l’exclusió de la CGT de la mesa general de negociació.

Els diferents representants van tenir també oportunitat d’expressar les principals preocupacions del seu sector. En quant a l’àmbit d’educació vam fer incís en els següents temes:

1. Definició en quant a la pertinència del nostre cos funcionarial.

2. Remunicipalització i ampliació de les escoles i serveis (suport educatiu, cuina, neteja, vetlladors, educadors, integradors)

3. Disminució de les ràtios; menys infants/alumnes per aula i més educadors/professors a l’aula.

4.  Jornades lectives:

-a Bressol: ampliació de l’horari de suport educatiu per anar cap a un model de parella educativa.

-a Primària i Secundària recuperació de les 18 hores lectives.

5. Millora de recursos als centres (EAP, més integradors, vetlladors i educadors, formació del professorat, recuperació del poder adquisitiu, convocatòria d’oferta pública, etc. ) per a que l’Ajuntament de BCN torni a ser un referent de qualitat i innovació educativa.

El primer tinent d’alcalde va expressar la voluntat del seu govern de canviar les coses, però també va fer palès els obstacles amb que es trobava el seu equip.  Tanmateix va expressar que creia que la CGT ha d’estar a la mesa general de negociació i que en cas que no hi fos, establiria els mecanismes necessaris per a mantenir comunicació amb la nostra organització.