Resum del plenari de la JPDNU de Tarragona (15 de novembre)

El passat dimecres 15 de novembre de 2023 ens vam reunir en sessió plenària els diferents sindicats amb representació a la Junta de Personal Docent No Universitari de Tarragona: USTEC-STEs, ASPEPC-SPS, CGT, CCOO, UGT, I-CSC.

Revisió dels acords del plenari anterior

Des de CGT manifestem que alguns sindicats que es van comprometre a la participació de la concentració del maig i que després se’n van desmarcar, incomplint allò acordat.

Modificació del reglament

S’han actualitzat algunes qüestions a l’EBEP. Plantegem la possibilitat d’eliminar la doble sessió de convocatòries, però es queda tal qual perquè legalment s’hauria de mirar bé.

Dotació econòmica per material no inventariable

Per tindre representació a la JPD el Departament ens correspon una destinació per material d’oficina. A CGT, ens pertoca 160,70€. CGT exigim que es demanin explicacions de per què només es pot gastar en un establiment concret i amb poca antelació

Concreció dels membres de la Permanent i delegades de salut

Calia fer algunes modificacions per part d’algunes organitzacions.

Valoració de la reunió amb direcció dels SSTT

.La poca informació que se’ns va donar ens la van donar allà mateix sense temps previ de treballar-la, en paper i sense format digital treballable, se’ns va denegar alguna informació amb excuses, alguna no se’ns ha fet arribar encara.

Coordinadora de sindicats

S’informa de la ronda de reunions amb partits polítics i la demanda d’una mesa sectorial sobre condicions laborals i reversió de retallades immediata.

Des de CGT plantegem adherir-nos al comunicat conjunt de diversos sindicats de la comunitat educatiu sobre el genocidi a Palestina. Des d’ASPEC-SPS es pretén vetar el debat d’aquest tema reiteradament.

Debat de manifest conjunt

Davant l’esborrany presentat com a proposta, plantegem que cal reelaborar-lo per part de la Permanent per reduir-ne el format i perfilar algunes qüestions (unanimitat). Com que ASPEPC–SPS diu que no està a favor amb esmentar la qüestió dels recursos de l’educació inclusiva perquè hi estan en contra, ho votem i es decieix que s’hi inclourà.

Torn obert

Es decideix l’adhesió al comunicat La comunitat educativa exigim aturar el genocidi al poble palestí.