Resum Mesa Sectorial del Personal Docent – Borsa de treball – 22 abril 2024

Assisteixen a la reunió com a organitzacions sindicals USTEC, ASPEPC, CCOO, CGT i UGT. Per part del Departament d’Educació la mateixa comitiva de sempre, capitanejada per Dolors Collell i la Carme Gutiérrez (directora i subdirectora del Departament d’Educació respectivament). 

La veu del Departament d’Educació, avui, és la de la Carme Gutiérrez donant tret de sortida a la mesa amb l’explicació de les noves resolucions que encara són un esborrany.  Tot i que tenim el dret d’utilitzar el nostre temps d’intervenció per a poder esmenar, proposar modificacions i millorar aquests esborranys, el cert és que el departament farà cas omís de les nostres  intervencions i convertirà un esborrany en resolució sense pràcticament canviar una coma. 

Tota la mesa transcorre com de costum: informació-rèpliques-contestació i al final: un “ja ho estudiarem” o un “passem al següent punt”; que vindria a ser el mateix que dir:  “seguirem fent el que vulguem”. Però, acaba amb una notícia que posa la cirereta al pastís, i ens deixa més perplexes que de costum. 

Cal destacar que, tot i que a l’exterior de l’edifici hi ha una concentració amb la corresponent roda de premsa per denunciar i exigir el retorn del deute acumulat per haver tingut els sexennis a 9 anys, els responsables de la conselleria es mantenen impassibles davant d’aquesta mostra de descontentament, manifestació i protesta. 

A continuació, fem un resum amb els conceptes més destacables i les novetats de les resolucions que ha presentat el departament seguint l’ordre del dia: 

 • El període de modificació de dades estarà obert tot el curs escolar. 
 • Dins l’àrea sol·licitada com a preferent serà obligatori escollir un municipi o districte, que serà l’àrea preferent per la 1a adjudicació. Es podran afegir altres àrees territorials de manera opcional per a la 2a adjudicació [2n ALGORITME – NOU!]
 • Es podrà seguir demanant la no disponibilitat, però a excepció de les persones que entren noves a la borsa, que hauran d’estar obligatòriament disponibles durant 2 cursos. NOU!
 • Dates previstes: 
 1. Càlcul número de borsa: 14 de maig de 2024
 2. Càlcul del temps de serveis prestats: 8 de maig 2024
 3. Modificació de dades pel curs 24-25: del 14 al 23 de maig del 2024 (ambdós inclosos).
 4. Sol·licitud de no disponibilitat pel curs 24-25: abans de l’11 de juny. 
 • NOU! 2n ALGORITME – Destaquem que tot i demanar tenir prèviament un “avatar” de l’algoritme per veure com funciona, per determinar errades, i propostes de millora per part de tots els sindicats de la mesa; el departament no ens informa, no ens dona accés a aquest algoritme, ni a les proves posteriors i ens cita  a la mesa amb tot ja decidit i teòricament testat. Des de CGT dubtem molt que no hi hagi errors i infinites problemàtiques informàtiques. El departament ens informa de com teòricament funcionarà aquest 2n algoritme:
 • El 2n algoritme contempla una segona adjudicació en altres àrees territorials, de moment per aquest curs actual, es començarà a fer servir com a prova pilot a ST de Barcelonès, Baix Llobregat, Lleida i Consorci d’Educació de Barcelona. Si el resultat és positiu (i això només ho determinarà el mateix departament) s’implementarà a la resta de ST. 
 • S’obrirà un període ordinari perquè les persones de la borsa puguin afegir peticions d’altres ST o del mateix ST. 
 • Els dies de nomenament les primeres adjudicacions es faran a partir de les dades de ST de preferència. Un cop feta aquesta adjudicació, aquelles substitucions que hagin quedat sense cobrir durant els dos dies de la primera adjudicació telemàtica, es realitzarà el 2n algoritme → segona adjudicació telemàtica. 
 • La participació en aquesta segona adjudicació en altres ST és opcional. Si es vol participar s’haurà de demanar, com a mínim un municipi de tot Catalunya o un districte de Barcelona, diferent del primer algoritme. 
 • Pel segon algoritme es podrà escollir o jornada sencera o mitja. 
 • Un cop realitzats els nomenaments telemàtics de la primera adjudicació en els diferents SSTT, es realitzarà la segona adjudicació, que serà única a tot Catalunya. 
 • Per accedir als nomenaments telemàtics de la 2a adjudicació, les persones participants han d’accedir al web del Departament  d’Educació > Serveis Territorials > Nomenaments Telemàtics. 
 • NOU! Afegeixen els dos nous cossos: cos de professorat de música i arts escèniques i cos de professorat especialista en sectors singulars d’FP.
 • NOU! Professorat de música i arts escèniques, de moment no es requereix el màster i, per tant, incorporen una prova de capacitació. Estarà exempt de fer la prova de capacitació les persones que hagin aprovat les fases d’oposició.  
 • NOU! També s’afegeix el 2n algoritme (anteriorment explicat). 
 • NOU! Els participants no podran ser nomenats en altres procediments de l’administració pública.
 • NOU! Els participants inscrits – sense el màster de professor cursat – amb el compromís de fer-lo, se’ls comunicarà el període d’inscripció al màster i estaran obligats a inscriure’s. 
 • Data d’obertura (esborrany): 11 de juny (publicació de la resolució el dia 10). Es mantindrà oberta fins al 5 de febrer del 2025.
 • Els participants es poden posar no-disponible en qualsevol moment (excepte les persones que s’hi inscriuen per primera vegada, que no ho podran fer durant dos cursos).
 • Actes de nomenament telemàtic: s’introdueix el 2n algoritme (explicat al primer punt).
 • NOU Hi afegeixen els cossos nous: cos de professorat especialista en sectors singulars d’FP, cos de professorat d’EOI, cos de professorat de música i arts escèniques, cos de professorat d’escoles d’arts plàstiques i disseny i cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny. També el PTFP.
 • NOU! Les vacants que es donin a partir de l’1 de març acabaran al 31 d’agost (i no al 30 de juny com fins ara). 
 • No es cobriran substitucions per menys de 7 dies. 
 • Faran la petició de fer un llistat públic per publicar les places amb perfils. 
 • Les substitucions de ⅔ de jornada s’han de cobrir amb una substitució de jornada sencera. 

[2n ALGORITME] Informen que es comença prova pilot en 4 ST: Consorci, Barcelonès, Baix Llobregat i Lleida. A finals d’agost entraria en funcionament per a la resta de ST. 

(NOTÍCIA SORPRENENT DE LA MESA). Obre el torn obert de paraules la directora general del Departament d’Educació, Dolors Collell, informant que tenen una bona notícia (!?): estan elaborant un acord de govern amb el Departament d’Economia, que volen tancar en MENYS DE 15 DIES, per tal d’aconseguir realitzar l’acord de les condicions laborals que contemplaven la reducció de 2 h lectives per a majors de 55 anys, l’equiparació salarial de PT a PS i el sexenni a 6 anys. Diuen que estan treballant de valent per aconseguir revertir aquestes retallades.

Primer de tot, ens n’alegrem que estiguin treballant en un acord de govern que ens retorni les nostres condicions laborals. Aquesta voluntat ens demostra que el pacte que ens volien fer signar no calia que estigués subjecte a l’aprovació de pressupostos. Però, lamentem profundament, i així els hi vam fer saber, que s’aprofitin les condicions laborals de treballadors públics per a fer campanya electoral, doncs, quina coincidència que es vulgui tancar l’acord a 15 dies vista, just abans de la campanya electoral. No deixa de sorprendre’ns aquest govern que diu ser d’esquerres, ara faci un anunci – aprofitant el moment electoral – demostrant que les úniques polítiques que fan són de “postureig”, buides de contingut i plenes d’estratègies de màrqueting. 

Aprofitem el torn de paraula, no només per mostrar el nostre desacord en aspectes generals, per temes concrets dels esborranys de resolucions presentats (errades, i propostes de millora) i  també per preguntar qüestions, que en alguns casos són respostes i en altres no. Ho resumim tot seguit: 

 • Exigim que s’acabin amb les entrevistes, són una pràctica opaca i poc democràtica. Totes les persones que entren a la borsa han de poder demostrar la seva vàlua. 
 • Exigim acabar amb les vacants perfilades. I demanem que pel pròxim Concurs de Trasllat (CT) es posin totes les places a concurs. [Resposta: Estem treballant amb el ministeri pel següent CT, serà complicat. Però evidentment continuaran amb les places perfilades.]
 • Demanem que es comprovi que les difícils cobertures que es demanen són necessàries, i no siguin una manera de posar a dit docents. Hem comprovat que s’han publicat difícil cobertura que en veritat no ho eren. 
 • Les persones que estan en una situació d’IT llarga han de poder tenir un nomenament (encara que depenguin de la SS), ja que si no és vulnerar el dret a baixa a un treballador. 
 • Què passa amb els tancaments de línia? Com pot ser que la conselleria digui en Ple Parlamentari que s’aconseguirà abaixar la ràtio a causa de la davallada de natalitat i al mateix moment tanqui línies amb l’argument d’aquesta mateixa baixada de natalitat? En lloc de deixar-les obertes, per així aconseguir reduir ràtios. [Sense Resposta]
 • Què està fent Inspecció Educativa davant l’allau de casos d’assetjament laboral per part de direccions? Ara mateix hi ha inspectors/es que estan rebent denuncies, e-valises, informes de casos d’assetjament i estan mirant a una altra banda. No ho permetrem!  [Sense Resposta]
 • A la resolució de les oposicions ordinàries, hi ha una casuística que no entenem: mateix cos i mateixa especialitat del cos d’origen, ens podeu posar un exemple? [Resposta: una persona d’especialitat d’anglès de secundària que vulgui fer les oposicions per EOI].
 • Què passarà amb les 1000 places buides del concurs d’oposició ordinari (abans de començar el procés)? Es traspassaran a les llistes d’espera del concurs de mèrits o al concurs d’oposició extraordinari (persones aprovades sense plaça)? [Resposta: Evidentment, no traspassarem cap plaça, quedaran desertes per les següents convocatòries d’oposicions].
 • Quan sortirà el document oficial de la Generalitat (DOGC) amb el llistat de tots els seleccionats pel Concurs de Mèrits (tenint en compte totes les renúncies i noves resolucions)? [Resposta: el 24 d’abril es publica el DOGC amb la llista amb tots els seleccionats]. 
 • Què passarà a partir d’ara? Hi haurà contractes de 3 anys? Com es pagarà la indemnització de les treballadores que no superin els processos de suposada estabilització? [Sense resposta]. 

S’acaba la mesa.