RESUM REUNIÓ CONSORCI SOBRE CONCURS DE TRASLLATS 9.2.17

El passat 9 de febrer, a petició de la CGT, vam tenir una reunió amb en Toni Gallardo com a representant de l’administració. El motiu principal va ser el proper CONCURS DE TRASLLATS que ha de sortir a finals de febrer. A banda també vam preguntar pel greuge comparatiu de la sostracció de la reducció lectiva per majors de 55, de les habilitacions d’especialitats dels funcionaris i pel tema de la xarxa única.
Respecte el concurs de trasllats i les plantilles, ens van informar que:
 1. Les dotacions de mes que tenim a escoles i instituts son per projectes i es validen cada any, son interins fins a 31 d’agost. No poden sortir a concurs de trasllats perquè no son vacants.
 2. Les substitucions sindicals son fins a 31 d’agost.
 3. El fet que no hi hagi una plaça sencera de castellà a un centre de secundària es va consultar amb inspecció i no hi van veure cap problema. Cada cop els equips directius tindran més autonomia per modificar plantilles per la LEC
 4. L’adjudicació de les aules d’acollida les decideix el Departament segons la matriculació. No surten a concurs de trasllats, no son vacants estructurals, però poden ser ocupades per un funcionari. El recurs d’aula d’acollida es pot concretar com decideixi el centre.
 5. Les places a centres d’adults, que als centres de la Generalitat no surten, sí surten a l’Ajuntament, però amb condicionants ja que surten com a vacants en comunicació o ciències. Es demanarà que es tingui acreditació documental per impartir més d’una especialitat.
 6. El departament d’Ensenyament, a les escoles de la Generalitat, estableix que, en una plantilla de 25, per exemple, es puguin bloquejar fins a 8 vacants. Es dir, que si aquest centre tingués 6 vacants, podria ser que no en sortís cap a concurs. Les direccions les han de justificar. Per exemple pot ser per previsió de tancament de línies i doncs ja no serien places estructurals.
 7. Per les escoles de l’Ajuntament, és gerència de Consorci qui elabora les bases del concurs de trasllats, que pot canviar cada vegada que surt. Aquest any s’ha arribat a l’acord de possibilitar el bloqueig d’un terç del total de les places vacants, entenent per separat les plantilles d’ESO/Batxillerat i Formació Profesional, amb determinats condicionants: interins a equips directius, per criteris d’estabilitat (per exemple en el cas que un departament sencer fos ocupat per interins), etc.
 8. Els sindicats amb representació a la mesa de seguiment (CCOO i UGT) van tenir una reunió dimarts on se’ls va presentar les bases del concurs. CGT també diposa de l’esborrany. Encara no sabem, però, les places que sortiran. La CGT expressem la nostra preocupació en la manera com es decideixen les vacants que poden sortir a concurs de trasllats.
Respecte les habilitacions i la possible integració.
 1. La CGT constata que hi ha molts funcionaris que van guanyar la plaça amb una especialitat però n’estan impartint una altra. Demanem doncs que es faci un procés d’habilitacions i preguntem què passarà a l’hora de fer la possible integració.
 2. L’administració ens diu que no saben encara com o si es farà la integració, però que si es fa no serà en contra de ningú. També expressa que no sap si hi ha consciencia d’aquests casos.
 3. Quan s’han fet habilitacions han sigut per un mateix centre.
 4. Informen que no se sap si es farà la integració i que hi ha altres possibilitats com ser cos a extingir o quedar-se com estem amb una redefinició de la normativa.
Respecte el greuge comparatiu que suposa la retirada de la reducció de 2 hores lectives als majors de 55 anys, demanem que es faci una mesura ad hoc per al personal que te 60 anys, ja que a la Generalitat ja es poden jubilar. Ens contesten que no tenen marge normatiu per modificar-ho. També ens diu que és possible que l’any vinent torni a estar vigent. La CGT constatem que això no ha entrat en l’últim pacte signat pels sindicats de la mesa sectorial.

La CGT reclamem transparència en l’establiment de criteris de bloqueig de places vacants pels concursos de trasllats i també demanem que se’ns faciliti la informació rellevant sense haver de demanar-la.  Pel que fa a la possible integració, creiem que és necessari parlar amb la part social i informar de les reunions que s‘estan fent amb direccions. 

Eborrany bases concurs de trasllats secundària 
Esborrany bases concurs de trasllats primària