Retallada de despeses als centres públics, increment dels mòduls de la concertada

Nota de premsa

El greuge comparatiu amb la pública és escandalós

PER L’ESCOLA PRIVADA CONCERTADA NO HI HA CRISI?

La Generalitat acaba de fer públic en el DOGC de 15 de març el finançament dels concerts a la RESOLUCIÓ EDU/662/2010, de 12 de febrer, per la qual s’estableixen els mòduls econòmics de les despeses de funcionament dels concerts educatius per a l’any 2010. El mòdul anual per unitat l’educació infantil de segon cicle i la primària, que és el més general, és de 6.058,15 euros. Això suposa un increment del 03% en línia amb el manteniment del poder adquisitiu. Pel mateix concepte de despeses de funcionament pel 2010 els centres públics han patit una retallada que va del 8 al 16%.

Recordem que el darrer curs l’augment va ser del 3% per a la privada. Resolució EDU/619/2009 de 22 de gener, publicada al DOGC de 13 de març de 2009. Mentre la pública patia una retallada del pressupost malgrat tota la propaganda de la Conselleria del +R+A.

A la disminució de despeses de funcionament es va afegir el passat setembre una altra de recursos de personal afectant a una reducció de plantilles per centre del 5% de mitjana, mentre no hi havia cap reducció als centres privats finançats amb diner públic. Pel proper setembre ja s’ha anunciat una nova retallada de plantilles en els centres públics per tal d’escolaritzar 23.000 alumnes més amb una plantilla congelada. El retrocés en les condicions de treball i qualitat de l’ensenyament públic que està imposant la Conselleria d’Educació són molt fortes.

Per què aquest tracte profundament discriminatori per l’ensenyamet públic? Per què es carrega totes les retallades i el pes de la crisi sobre l’ensenyament públic i es continua finançant amb increments el privat concertat?