Retallades de plantilla en xifres. Comparació amb les del curs passat