Retirada de l’articulat de la LEC! i convocatòria mobilitzacions