Reunió CEB 12 juny 2019

DOC
0. Situació de la CGT a la mesa de negociació del CEB. Informem al cap de rrhh que la propera setmana es farà la proposta des de l’Ajuntament de crear grups de treball tècnics per tractar tot el que no té a veure amb conveni on la CGT tindrem representació. 

La CGT continuem parcialment excloses tot i els resultats de les eleccions sindicals perquè nosaltres no hem signat aquest conveni. A més, intenten sempre fer dependre tots els temes del conveni per mantidre’ns al marge. Lluitem, de moment a través de la negociació, per poder estar en meses decisòries. No descartem altres vies per fer prevaldre els drets de les treballadores a la representació sindical que han escollit. 

1. Oposicions primària: La tercera prova(supòsit pràctic i tema) serà la primera setmana de juliol i la quarta prova serà a l’octubre. La setmana vinent es publicaran els tribunals per especialitat.
Igual que en les opos de la Generalitat, també seran funcionaris en pràctiques el curs 20-21? Sí, tindran nomenament com a funcionaris en pràctiques al setembre de 2020. 
I en cas de ser així el curs 19-20 es podria seguir treballant aquí o els enviarien a algun altre lloc? Seguirien treballant aquí com fins ara.
2. Hi ha data per la publicació i convocatòria de les oposicions de professors de secundària i FP? Entre novembre i desembre es publicaran les bases. Al calendari provisional diu que s’havien de publicar al gener/febrer del 2019. Es preveu que les proves siguin al 2020, com estava previst? Les proves van amb mesos de retard. 
Les proves seran iguals que les de primària d’enguany? Fins que no es publiquin les bases no ho sabrem segur, però és probable que sí i que, per tant, es comencin les proves amb la prova pràctica i el tema. 
La CGT expressem el nostre desacord en quant l’ordre de les proves i reclamem que com a mínim a les de secundària s’executi primer la presentació de la programació.  La CGT reclamem un ingrés més just pels interins.
2. Per què no surten totes les places ocupades per interins al concurs de trasllats, de quina llei surt que es pugui bloquejar ⅓ de la plantilla interina? Igualment s’excedeix aquest terç. El fet de bloquejar ⅓ de la plantilla és un acord que es pacta amb els sindicats de la mesa a cada convocatòria de concurs de trasllats. Ho fan per compensar les direccions dels centres pel fet de no tenir perfils singulars com a la Generalitat.
La CGT hem entrat per registre una instància sobre les places ofertades al concurs de trasllats que no ha tingut ni resposta ni efecte. Reclamem que surtin totes les places possibles a concurs la propera vegada.

3. Les places que han sortit al concurs de trasllats seran exactament les mateixes que sortiran a les oposicions? No, no sabrem el número de places per especialitat que hi haurà fins que es publiquin les bases. El número de places serà, previsiblement, inferior a les places que han sortir per concurs de trasllats perquè respon a una fotografia que es va fer fa 2 anys. El consorci estableix el número de places que han de sortir (és la llei de pressupostos la que determina la taxa de reposició i quin percentatge de jubilacions es pot reposar) i les direccions dels centres trien les especialitats que volen que s’ofereixin a concurs d’oposició.
4. Curs de direccions. Moltes treballadores i treballadors interessats en fer el curs de direccions es van quedar sense la oportunitat de fer-lo perquè algunes direccions no van reenviar la informació o la van enviar tard. En principi, a partir del setembre es comunicaran amb els treballadors a través del correu personal xtec. Amb aquest també podrem accedir a la intranet de l’Ajuntament i rebre les nòmines a través d’ella.

Reclamem, com hem fet en vàries instàncies, que la propera vegada s’informi directament a la plantilla dels centres i es publiqui a la pàgina web del consorci. 

5. Si en un centre hi ha persones funcionàries i interines donant la mateixa especialitat, la persona funcionària té preferència a l’hora de donar la seva especialitat i no haver de donar especialitats que no són la seva? Sí, en el cas de no ser així, el professor o professora ha de demanar per escrit a la direcció del centre una justificació i presentar una queixa a gerència del ceb.
6. S’ha parlat alguna cosa sobre l’adhesió dels centres municipals a la Generalitat?  No. Creuen que aquest decret no està pensat per ser aplicat als centres de l’Ajuntament de Barcelona, però no hi ha res segur. 
La CGT expressa la seva preocupació atès que el decret d’integració diu que els funcionaris de centres municipals es quedaran en una plaça singular i els interins passaran a la borsa del Departament. Reclamem la participació de la part social en procés tan significatiu per les treballadores. 
7. Es té previst que s’enviin circulars informant sobre les novetats de l’annex del conveni (com per exemple sobre els dies de vacances per antiguitat)? Està previst que al setembre/octubre incorporin les novetats a la pàgina web del ceb. Van enviar un power point a les direccions explicant les novetats de l’annex del conveni.
La CGT comuniquem que les direccions no han reenviat res i demanem aquest document per tal de traslladar-lo als treballadors. La CGT reiterem que cal una comunicació directa entre rrhh i les treballadores i insta a accelerar les vies tècnique necessàries a tal efecte. 
També expliquem que a alguns centres s’han enviat informacions contradictòries respecte els dies addicionals de vacances. Adjuntem a continuació el fragment que en parla
Article 3 de l’annex del CEB
“Pel que fa als dies addicionals de vacances per anys d’antiguitat a l’administració, a que es refereix el segon paràgraf de l’article 14 de l’Acord de condicions de treball del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Barcelona, es podran gaudir segons les opcions següents:
a) Acumular els dies que corresponguin, per a gaudir-los immediatament abans de la finalització de la relació laboral.
b) Gaudir 1 o 2 dies com a màxim, al llarg del curs escolar, acumulant la resta de dies per a gaudir-los immediatament abans de la baixa definitiva de la vinculació amb el CEB.
Per 10 anys de servei: 1 dia
Per 15 anys de servei: 2 dies
Per 20 anys de servei: 3 dies
Per 25 anys de servei: 4 dies”
8. Quan es publicarà la normativa de borses? ens vareu contestar: S’han de posar a crear la normativa de borses. Actualment es fa servir la normativa del departament però adaptada a una normativa que van fer al 2015.
La CGT hem demanat divereses vegades (veure instàncies) aquesta normativa però no ens la faciliten. Com a CGT hem demanat que se’ns convidi a la creació d’aquesta nova normativa.
9. Borses. Tancaran gairebé totes les borses la setmana vinent.
S’han acabat les proves de selecció per a l’ingrés definitiu a la borsa? No, només s’han fet d’algunes especialitats d’FP. 
10. Es publicarà al juny les llistes i l’ordenació de les persones que figuren a les borses municipals? Es publicaran les llistes per especialitat de les persones amb temps treballat a finals de juny o principis de juliol. 
11. Sortirà al juny la convocatòria d’ampliació d’especialitats? No es sap. Sortirà la convocatòria si no tenen prous professors a la borsa d’aquelles especialitats.
12. Interins de baixa a 1 de setembre. S’estan plantejant la idea de no donar de baixa a 31 d’agost. Probablement no ho faran l’any vinent pels canvis de plantilles que hi hauran degut a les oposicions.
La situació de les persones interines de baixa a 1 de setembre representa un greuge comparatiu respecte els docents de la Generalitat atès que aquests, al tenir nomenament formal al juliol, es contracten automàticament al setembre i no es queden sense contracte en cas d’IT i de baixa per maternitat com passa amb els docents de centres de l’Ajuntament. La CGT vam fer una instància de queixa.
Ens diuen que sí tenim nomenaments formals al juliol i que aquesta situació ja s’ha arreglat.