Reunió Comitè de Seguretat i Sallut laboral IMEB 4.9.20


Apunts reunió CSSL:

El divendres dia 4 de setembre vam tenir la primera reunió del Comitè de salut laboral amb l’Imeb del curs 2020-21.
El tema de la reunió era comentar el document que ja ha arribat a les escoles sobre els protocols per iniciar el curs 2020-21, document basat en el Pla de reobertura que van fer el 14/06, també es recull part de la valoració que es va fer a final de curs amb educadores i direccions.
En aquest apareixen les principals mesures de seguretat:
 • Grups estables
 • Higiene de mans
 • L’ús de mascareta
 • Ventilació d’espais.
El document anirà acompanyat de la declaració responsable per part de les famílies.
Des de l’administració afirmen que l’objectiu és aconseguir un entorn segur per infants, treballadores i famílies. Però des de CGT creiem que això no serà possible sense abaixar les ràtios
Aspectes generals a remarcar del document:
 • Es recomanable continuar fent el control de temperatura
 • El grup de convivència només serà el grup-classe.
 • Gestió de casos Covid, han fet un annex, queda explicat el protocol en cas de simptomatologia.
 • Comenten que infants amb PCR positiva són pocs, en tot el mes de juny va haver-hi un infant. (Des de CGT pensem que és així perquè només s’han fet PCRs a infants amb simptomes, no sabem res dels assimptomàtics)
 • Mascaretes: Es seguirà la normativa establerta al Consorci: és obligatori l’ús de mascareta per les treballadores que no estaran en un grup estable i recomanable per les educadores que estan en un grup estable.
 • Procés d’adaptació, es permet l’accés a les famílies en grups reduïts, 3 o 4 famílies PER ESTANÇA, qui es desplaçarà serà l’infant, la família romandrà a l’estança.
 • Reunions amb famílies, es poden fer telemàticament, es podran fer en grups estables, màxim 10 persones. Reunions més reduïdes i en 2 grups (dues reunions.)
 • Assessorament i acompanyament, se seguiran fent formacions per les educadores.
 • Bargalló va dir que tots els centres disposaran d’un interlocutor de l’àmbit de la sanitat per fer consultes (però des de CGT sabem que no s’han posat més recurssos a la sanitat pública per tal efecte, per tant és una sobrecàrrega pels companys de sanitat), l’Imeb està treballant amb l’Agencia de Salut pública per fer-ho.
 • Cada centre haurà d’elaborar el seu propi pla de centre. Hi ha un guió per elaborar el pla específic de cada centre.
 • EPI’s: Els compraran cada centre amb la seva dotació econòmica com es va acabar fent al Juliol.
 • Augment hores Suport Educatiu: s’ha demanat a l’Ajuntament l’increment d’hores, s’està valorant i esperen que es doti d’aquestes hores. Durant el setembre quedarà igual, ja que el número d’hores ja és diferent cada any, esperem que a partir de l’octubre comptem amb aquestes hores de més.
 • Neteja: També s’ha demanat a l’Ajuntament un increment d”hores. Des de CGT creiem que el suport educatiu no ha de ser un servei extern, el que ha de fer l’IMEB és contractar més educadores.
 • Personal vulnerable: La reincorporació és voluntària fins al 14 i obligatòria a partir del 14.
CGT volíem fer preguntes sobre alguns temes que preocupen però no ens han deixat formular-les, ja que ens han dit que no era la reunió oportuna per fer-les, són temes de Mesa Sectorial, així que ja hem enviat un mail demanant una mesa General per tractar aquests temes entre d’altres:
 • ¿Quines mesures de conciliació familiar hi han previstes  donada la situació actual? Compactació: Respecte a la mesura de poder compactar la jornada per aquelles treballadores que feien reducció durant el període de retorn al Juny, vam fer la consulta de si es mantindria ara al Setembre i durant el curs, vau dir que sí per aquelles treballadores que ja ho havien gaudit durant la reobertura. Ens sembla bé que es mantingui, però demanem que sigui extensible per aquelles treballadores que no ho gaudien per evitar el greuge comparatiu, a més no oblidem que és una mesura que afavoreix que hi hagi menys exposició.
 • Ràtios: Ara ens trobem amb més dificultats que mai per fer l’importantíssim procés d’acompanyament, era una oportunitat per baixar ràtios.
 • Cuina i altres serveis educatius
– Suport educatiu: Cada curs es van augmentant les hores de suport a causa de les necessitats que hi ha, no seria bon moment per replantejar-se tenir dues educadores per classe i deixar de comptar amb un servei extern?
– Cuina: en quina situació ha quedat l’empresa “Servei d’àpats” que va fer Erto a les treballadores? Demanem que les subroguin a una altra empresa i es rescindeix el contracte, o com a mínim que no puguin tornar a concursar.
– Substitucions: encara hi ha centres on no s’ha completat la plantilla.