Reunió Consorci d’Educació 21.7.17

 
1. Amb 19h lectives, com s’ha de distribuir la mitja jornada?

Legalment haurien de ser 9,5 hores lectives. Es poden distribuir per trimestres.
2. Art 19 PGE. Com queden els interinatges de 31 agost, que a consorci son tots i és l’únic ens de l’Ajuntament on no hi ha interins d’estructura. A l’IMEB ho han arreglat i totes son d’estructura.
S’ha parlat a la comisió de seguiment, s’està pensant
3. Reducció 55. Poden ser guardies?
No s’especifica res, es dir que sí poden ser guardies.
4. Quan sortiran a concurs públic les places de CRP. Com és que es poden convocar amb tan poc temps de marge i sense anunci públic.
S’envia la convocatòria als centres. Son provisionals, sortiran quan hi hagi concurs. Una cosa és un concurs normativitzat amb 15 dies per presentar documents, però això és provisional i han quedat desertes. Les direccions han de fer difussió.
La CGT demana que es publiqui i que es sol·lucioni el sistema de comunicació entre administració i treballadores. També amb referència a les llistes d’interins.

5. Quan hi haurà Oposicions?
S’està estudiant i elaborant la informació. La oferta depèn de l’Ajuntament.
6. Com va el tema Integració
De moment està aturat.
La CGT pregunta si en detriment s’està treballant sobre la normativa.
Tampoc s’està treballant en la normativa.

7. Demanem que substituts i interins a escoles d’adults compleixin requisits com es fan complir als funcionaris.
El trasllat dona adscripció a la plaça. Amb els interins és complicat. Les interessades no van reclamar personalment.

8. Escola de Musica-Noubarris. Tenen substituts en negre. És de gestió privada? Qui la licita?
És de gestió indirecte i estan adscrites a l’IMEB.

9. Al  FerranTallada fem FP d’integració social al centre. No es podria fer dual o pràctiques al centre a falta de l’assignació d’un integrador?
El problema és que hi ha d’haver algún professional que ja tingui la titulació. Tampoc serveix el professorat que hi ha. Es va mirar però no és possible. Hi ha la demanda del director. S’ha de valorar i encara no s’ha decidit res.

10. Manteniment
Pel manteniment del FT es va enviar un formulari i no es va rebre i ens han exclòs. La situació és insostenible, persianes trencades, panys trencats, pintura que cau…
Ha de trucar el director i que parli amb la direcció d’equipaments, Antonio Garcia.

11. Petició avaluació riscos: no ens la fan perquè diuen q ja es va fer al 2011 i q hi ha centres q fa mes
La normativa no parla d’una periodicitat legal però si que cal fer-la obligatòriament en determinats casos. Si hi ha algun risc detectat, etc cal fer-la.
I per altra banda l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball aconsella (que no obliga) actualitzar-la cada 2 ó 3 anys.
És obligatòria fer una avaluació inicial quan es comença en un edifici, i després:
“- Cuando se introduzca algún cambio en las condiciones de trabajo, tanto en la organización como
en la introducción de nuevas tecnologías, productos, equipos, etc.
– Cuando se produzcan daños en la salud de los trabajadores o se aprecie que las medidas de
prevención son inadecuadas o insuficientes.
– Si legalmente hay establecida una periodicidad de evaluación para determinados riesgos, o se
ha llegado a ese acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores.”
“En todo caso es aconsejable que periódicamente (cada 2 o 3 años) se proceda a su actualización.”
Que hi hagi centres que estan pitjor no és excusa per a no fer-la.
Hi ha 2 tipus d’avaluació de riscos, psicosocials i per instalacions noves. És inviable fer avaluació de riscos psicosocials a tots els centres, es fan quan es detecta un problema concret greu. Quan és per instalacions noves sí s’ha de fer, son obligatòries, es diuen avaluacions per higiene i salut.

12. Ja estan adjudicats els interinatges?  Qui s’encarrega d’avisar els interins q tenen plaça?
Ara hi ha llistes noves i és més complicat perquè no coneixen la gent. La majoria de la gent que està treballant es queda on està. Es comunica al centre i el centre ho comunica al treballador. Les noves incorporacions es criden des de Consorci. Es prioritza donar mitges jornades a diferents persones que no una persona amb dues mitges jornades a dos centres. Aquest any hi ha 42 persones mes contractades.
La CGT demana tenir les plantilles quan estiguin tancades.

13. Quan i com es farà el Procés d’habilitacions? Servirà per concursar a altres centres?
Encara no s’ha fet res. El 30 de setembre hi ha les proves del personal subaltern i no hi ha suficient personal. Les habilitacions son pel centre, per habilitar per concurs de trasllats s’ha de passar una oposició que pot ser restringida. S’està estudiant.

14. Com s’ha escollit el director de la Pau?, perquè no s’ha fet un procés democràtic?
De moment no hi ha un director sino un coordinador. Quan hi hagi concurs de direccions sortirà a concurs al Gener si ja és considerat com a centre perquè de moment és una aula d’adults. El curs de direccions no és requisit per concursar però dona punts.
La CGT pregunta com es fa actualment l’elecció de direccions.
Es fa un concurs de mèrits que és valorat per una comissió avaluadora constituida per direccions d’altres centres, personal del claustre, del consell escolar, pares, ampa… tota la comunitat està representada.

15. La CGT reclama un estudi sobre les condicions de temperatura als centres.
És un problema puntual i no hi tenen competència, és una decissió política.

16. Hi ha conserges a Massana externalitzats amb condicions laborals deplorables i empitjorades amb la última subrrogació. Qui licita les empreses?
No tenen noticies de conserges externalitzats, potser son vigilants. S’ho apunten i demanaran qui fa la contractació.

La CGT demana les actes de la comissió de seguiment. Contesten que no depén d’ells. E demana que arribin les informacions com arriben a la resta de sindicats. Es demana que en comptes de convocar el comité es convoqui als sindicats, perquè quan interessa es fa així.