Reunió del Comité de Salut del CEB 22.9.20

 

Ens informen que està sent un inici de curs molt complicat i que queden alguns llocs per cobrir. 

 • Protocol Covid professorat i alumnat: quan es confina un grup? El professorat s’ha de confinar també? S’està creant l’oficina Edusalut, que serà l’oficina que tractarà tots els dubtes i problemes que vagin sorgint. El servei de prevenció farà la valoració i determinarà quines són les persones que s’han de confinar. A dia d’avui, quan hi ha un positiu a una aula, el grup i el professorat continua anant amb normalitat a classe fins que es faci la prova. No tenen previst fer proves massives a tots els docents.

La CGT pensem que el fet que no hi hagi un protocol clar crea por i inseguretat i confusió a l’hora d’actuar dels diferents membres de la comunitat educativa, i traslladar-ho tot als caps sense haver-los dotat de personal ens avocarà al caos de nou. 

 • Si ets profe i tens un cas de covid a casa, què has de fer? El servei de prevenció determinarà quins són contactes estrets i se’ls hi farà un seguiment. I si tens símptomes? La persona que tingui símptomes ha de trucar al CAP i allí l’informaran.  No es pot anar al centre amb símptomes.

 • Reforç servei de neteja, protocol neteja als centres. S’ha fet un reforç a tots els centres.

 • Què s’ha de fer si es produeixen irregularitats a algun centre? S’ha de fer una demanda i la passaran a inspecció educativa.

 • Senyalitzacions als centres. La senyalització no és obligatòria, depèn del protocol del centre. Aquest ha d’estar avaluat per inspecció educativa.

 • Tenim moltes queixes de docents que estan patint forts mals de caps, marejos i mal de gola a causa de l’ús de mascaretes. A més hi ha centres on hi ha professorat que té 8 hores seguides de classe. Què es pot fer al respecte? Traslladaran les queixes a Riscos Laborals. Si normativament es poden fer tantes hores seguides de classe, no es pot fer res. Riscos Laborals (rhriscoslaborals.ceb@gencat.cat) demana que les persones que tinguin problemes d’aquest tipus (mal de cap, mal de gola provocat per un excés d’hores seguides de classe amb mascareta…) ho comuniquin a Riscos Laborals (de moment no han rebut cap queixa). Informaran al Departament de la petició de micròfons pels docents en el cas de problemes de nòduls… Però, en principi, no tenen previst comprar micros.

 • Incongruències en els informes de vulnerabilitat, què han de fer les persones que consideren que no les han classificat correctament? Algunes han escrit al servei de prevenció i la resposta és que no es tornaran a fer valoracions. La valoració mèdica és individual i específica i depèn de molts paràmetres. Si la persona pot aportar més informació diferent  de la ja aportada, la pot tornar a enviar i ells la valoraran. 

 • EPIs i material de neteja.  Falta de gel hidroalcohòlic i de material per netejar taules, ordinadors… als centres. Són els mateixos centres els que estan assumint aquestes despeses. S’han repartit mascaretes, gel, pantalles facials (a casos concrets), guants, dispensadors i termòmetres. 

El Departament d’Educació proporciona tot el material. No ha de ser el mateix centre qui compri el material. En principi, no es faran dotacions als centres perquè siguin ells mateixos els que ho comprin.

Als centres municipals, apart del material proporcionat pel Departament, el CEB ha enviat mascaretes FFP2 al personal vulnerable que  s’ha determinat que la necessita. Al 2on trimestre es farà una distribució de material diferent. Segons la tipologia del centre s’envia un material o un altre. 

Si falta material, s’ha de reclamar a equipaments educatius serveisgeneralsde.ceb@gencat.cat

En breu, els centres rebran informació sobre l’ús dels EPIs.  El Departament està treballant amb informacions per enviar als centres.

Del material de neteja a les aules s’ha de fer càrrec l’empresa de neteja.

 • Nivell de risc. Segons Sanitat, els docents tenen una consideració de nivell de risc 1 (ja que segons ells, no treballen amb persones simptomàtiques).

 • Persones vulnerables. S’han valorat 496 persones. D’aquestes 450 s’han considerat vulnerables.

Des de CGT pensem que les mesures adoptades als centres per gestionar l’actual situació de pandèmia són insuficients i no garanteixen la seguretat de les treballadores. Per això, demanem al Departament les següents mesures:


 • Reduir les ràtios d’alumnes per aula: 10 a infantil i 15 a primària i secundària i a la resta de nivells educatius.


 • Incrementar personal docent, d’atenció educativa i de serveis necessari per a aplicar aquestes ràtios de seguretat que reclamem mantenint les especialitats i l’atenció a la diversitat.


 • Garantir la distància de seguretat dins de les aules i centres educatius.


 • Adoptar mesures de prevenció i protecció de la salut a persones treballadores, alumnat i famílies.


 • Garantir EPI’s  i material de neteja i desinfecció als centres.