[Nomenaments telemàtics] A partir del 28 de setembre, dilluns, dimecres i divendres

Els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona faran els actes de nomenament telemàtic necessaris per adjudicar les vacants i substitucions que hi hagi pendents d’assignació entre el personal inscrit a la borsa de personal docent.

Durant els períodes lectius del curs, els nomenaments telemàtics ordinaris es duen a terme els dilluns, dimecres i divendres de cada setmana.

Consulteu la franja horària de connexió a l’apartat “Dies d’adjudicació i franja horària” dels webs dels serveis territorials corresponents.

Funcionament de l’adjudicació de places

Tota la informació sobre el funcionament de l’adjudicació de places es troba a les pàgines web dels serveis territorials (ST) i del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) sol·licitats com a preferents.

De manera resumida, les fases del procediment i els apartats de les pàgines web on es es descriuen són les següents:

 1. Consulta dels dies d’adjudicació i franja horària de connexió.
 2. El dia de l’adjudicació, generalment abans de les 11 h, es pot consultar la llista de personal convocat a les adjudicacions (per especialitat i per número d’ordre i priorització de les especialitats).
 3. Les persones a les quals s’assigna una vacant o una substitució, durant la franja horària indicada, l’han d’acceptar en línia a l’aplicació de l’apartat Acceptació/finalització de l’adjudicació i han de desar la credencial (PDF) que aquesta genera.
 4. A més a més, aquestes persones reben un SMS i un missatge de correu electrònic.
 5. El primer dia lectiu després de l’adjudicació o el dia d’inici de la substitució (si és posterior a l’adjudicació), cal posar-se en contacte amb el centre a través del correu electrònic, adjuntant la credencial generada anteriorment. Trobareu el correu del centre en el Mapa escolar.

Si no s’accepta la proposta d’adjudicació, cal indicar-ho a l’apartat Acceptació / finalització de l’adjudicació. Llevat que s’al·legui un motiu justificat (i acreditat amb documentació als ST corresponents o al CEB) el rebuig de la proposta comporta un nou número de barem per aquest curs escolar.

A l’apartat Consulta global de resultats (darrera adjudicació) es pot saber el resultat de les adjudicacions.

Criteris d’adjudicació de vacants i substitucions

Ordenació de col·lectius per a l’adjudicació

El personal de la borsa de treball docent s’ordena en col·lectius per a les especialitats de primària i de secundària i, dins de cada col·lectiu, pel número d’ordre, de menor a major:

Col·lectius per a les especialitats de primària

1 Cos de mestres i amb serveis prestats a la borsa
2 Cos de mestres i sense serveis prestats a la borsa

Col·lectius per a les especialitats de secundària

1 Cos de secundària i amb serveis prestats a la borsa
2 Cos de secundària i sense serveis prestats a la borsa

Tipus de jornada dels llocs de treball

Els tipus de jornada són els següents:

 • Jornada 1
 • Jornada 0,83
 • Jornada 0,66
 • Jornada 0,50
 • Jornada 0,33

Ordre d’adjudicació dels llocs de treball

Els llocs de treball s’adjudiquen en l’ordre següent:

 1. Especialitat (seguint l’ordre de priorització que estableix cada àrea territorial).
 2. Jornada dels llocs de treball (i dins de la mateixa jornada, de més a menys durada).
 3. Tipus de centre (primer els llocs específics, després els centres ordinaris i finalment els llocs o centres especials).

Exemple:

El procés d’adjudicació comença per la primera especialitat prioritzada per l’àrea territorial i l’assignació es fa seguint aquest ordre:

a) Els llocs de jornada 1 de totes les especialitats dels llocs específics (segons l’ordre de priorització de l’àrea territorial).
b) Els llocs de jornada 1 de totes les especialitats dels llocs ordinaris (es repeteix el procés de l’apartat a).
c) Els llocs de jornada 1 de totes les especialitats dels llocs o centres especials (es repeteix el procés de l’apartat a).

Una vegada s’han adjudicat els llocs de treball de jornada 1, es repeteix el procediment per adjudicar la resta de jornades amb els mateixos criteris de la jornada 1, fins a finalitzar l’adjudicació de vacants i substitucions.

Resolució de dubtes

Per dubtes informàtics, podeu contactar amb el Servei d’Atenció Unificada (900 828 282 + tecla 4) o enviar un missatge a sau.tic@gencat.cat

Per resoldre dubtes de tipus administratiu es pot enviar un missatge de correu electrònic als serveis territorials que correspongui o el CEB.

Baix Llobregat

– infantil, primària, secundària i règim especial: substitucions_baix.educacio@gencat.cat

Barcelona Comarques

– infantil i primària: substituts_prim_com.educacio@gencat.cat
– secundària i règim especial: substituts_sec_com.educacio@gencat.cat

Catalunya Central

– infantil, primària, secundària i règim especial substitucions_ccentral.educacio@gencat.cat

Consorci d’Educació de Barcelona

– infantil i primària: primaria.ceb@gencat.cat
– secundària i règim especial: secundaria.ceb@gencat.cat

Girona

– infantil i primària: docentpri_gir.educacio@gencat.cat
– secundària i règim especial: docentsec_gir.educacio@gencat.cat

Lleida

– infantil i primària: substitucionsprilleida.educacio@gencat.cat
– secundària i règim especial: substitucionsseclleida.educacio@gencat.cat

Maresme- Vallès Oriental

– infantil i primària: substituts_pri_mvo.educacio@gencat.cat
– secundària i règim especial: substituts_sec_mvo.educacio@gencat.cat

Tarragona

– infantil i primària: substitucionspritarragona.educacio@gencat.cat
– secundària i règim especial: substitucionssectarragona.educacio@gencat.cat

Terres de l’Ebre

– infantil i primària: substitucionspriteb.educacio@gencat.cat
– secundària i règim especial: substitucionssecteb.educacio@gencat.cat

Vallès Occidental

– infantil i primària: subs_primvocc.educacio@gencat.cat
– secundària i règim especial: subs_secvocc.educacio@gencat.cat


Què cal fer?

Abans de les 10 h, es publica a l’apartat Personal convocat a les adjudicacions, dels webs dels serveis territorials o del Consorci, el número d’ordre del personal convocat.

Per conèixer el resultat de l’adjudicació cal accedir a l’apartat Consulta global de resultats (darrera adjudicació). Per entrar a l’aplicació cal identificar-se amb el codi d’usuari de la XTEC o amb el codi del registre d’usuari temporal que facilita el sistema.

A més a més, les persones a qui s’assigna un nomenament reben un missatge de text (SMS) i un missatge de correu electrònic amb la notificació.

Durant la franja horària de connexió establerta, a l’apartat Dies d’adjudicació i franja horària de connexió (a l’apartat Acceptació/finalització de l’adjudicació), la persona substituta ha d’acceptar o refusar l’adjudicació proposada.

Per accedir a l’aplicació cal identificar-se amb el codi d’usuari de la XTEC o amb el codi del registre d’usuari temporal que facilita el sistema.

El dia 10 de setembre, les franges horàries de connexió, per serveis territorials, són les següents:

De 10 a 11.30 h

Consorci d’Educació de Barcelona
Serveis Territorials al Baix Llobregat
Serveis Territorials a Tarragona
Serveis Territorials al Maresme – Vallès Oriental
Serveis Territorials a Girona

De 12 a 13.30 h

Serveis Territorials a Barcelona Comarques
Serveis Territorials a Lleida
Serveis Territorials a Catalunya Central
Serveis Territorials al Vallès Occidental
Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre


Entre el 26 d’agost i el 4 de setembre de 2020, els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d¡Educació de Barcelona realitzaran els actes de nomenament necessaris per adjudicar, entre el professorat que forma part de la borsa de personal interí docent, les vacants, dotacions de reforç i substitucions que estiguin pendents d’assignació. Les dotacions de reforç s’adjudiquen per fer front a l’emergència educativa causada per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Per adjudicar les vacants que hi ha pendents d’assignació entre el professorat inscrit a la borsa de personal interí docent, els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona faran actes de nomenament telemàtics els dies 27 i 28 d’agost de 2020.

S’estableixen les franges horàries de connexió següents per acceptar la plaça assignada des del web:

27 d’agost, de les 00 a les 11.30 hores

 • Serveis Territorials del Departament d’Educació al Maresme-Vallès Oriental
 • Serveis Territorials del Departament d’Educació a Girona
 • Serveis Territorials del Departament d’Educació a Barcelona Comarques
 • Serveis Territorials del Departament d’Educació al Vallès Occidental
 • Serveis Territorials del Departament d’Educació a les Terres de l’Ebre
 • Serveis Territorials del Departament d’Educació a la Catalunya Central

28 d’agost, de les 10.00 a les 11.30 hores

 • Consorci d’Educació de Barcelona
 • Serveis Territorials del Departament d’Educació al Baix Llobregat
 • Serveis Territorials del Departament d’Educació a Tarragona
 • Serveis Territorials del Departament d’Educació a Lleida

S’informarà de les dates dels següents nomenaments telemàtics.

Nomenaments per a l’adjudicació de vacants i substitucions de llocs de treball específics (d’àmbit d’ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes).

El 20 d’agost, els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona publicaran a la seva pàgina web (Personal docent / Nomenaments telemàtics / Adjudicacions de difícil cobertura) les vacants a cobrir de llocs de treball específics d’àmbit d’ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes, i obriran un termini de 48 hores perquè les persones interessades es posin en contacte amb el personal de la secció de Gestió de personal docent del servei territorial corresponent o Consorci d’Educació de Barcelona.

Més informació