Reunió del Comitè Seguretat i Salut laboral personal Municipal 13.04.21


1. Planificació preventiva del 2021 del Servei de PRL del CEB

Es comencen a planificar avaluacions de riscos psicosocials. Es farà en línia a través d’un qüestionari i es facilitarà el mail de la responsable per comentar el que no s’hagi pogut transmetre a través del qüestionari.
Demanem el qüestionari, però ens diuen que no ens el poden passar perquè podria afectar els resultats.
També ens preocupa l’anonimat i el fet d’haver d’identificar-se per fer comentaris a banda del qüestionari.
Des de l’administració diuen que si hi ha problemes a un centre s’ha de poder explicar per què si no és impossible trobar una solució.
2. Accidentabilitat
Ens passen les dades d’accidentalitat del mes de gener i febrer
3. Situació actual de la informació en matèria de PRL que s’ha lliurat als coordinadors de PRL de centres
No s’han fet formacions per la pandèmia. S’ha enviat als centres la informació. Van demanar a la direcció que enviés la informació al coordinador i que aquest enviés correu com a rebut. Ho han fet el 50% i ara està augmentant. Seguiran fent el recordatori.
La part social apunta que en la informació que s’ha enviat diu que les pantalles facials prevenen aerosols i no és així. Es demana que es rectifiqui.
Alguns centres han demanat visites d’assessorament pels plans d’emergència.
4. Vulnerabilitat personal treballador.
No hi ha casos nous, només embarassades. Total de 18, 7 docents, 11 PAS. 4 IT per l’SGAM, 11 IT normals, 3 estan treballant amb adaptació.
Respecte personal vulnerable no hi ha hagut canvis.
5. Lliurament material
Està previst un nou enviament de mascaretes i altre material de protecció. Va amb retard
A finals de maig s’enviarà una altra partida gran pel primer trimestre del curs vinent.
El CEB té mascaretes, guants i gel. Si als centres falten, han de fer una petició amb correu a serveis generals sol·licitant reposició del que falti. Alguns centres gasten massa gel i recomanen utilitzar aigua i sabó preferentment.
La part social demana la certificació de les mascaretes rentables i FFP2 enviades.
S’ha enviat a les direccions un registre per fer signar el personal vulnerable la recepció de les FFP2. És una mesura d’inspecció. Per si un dia va una inspecció de treball. Ho ha de fer la direcció. S’ha de registrar tothom que tingui FFP2, no es registra com a persona vulnerable.
6. Torn obert:
-sobre la ventilació i mesures CO2, temperatura i filtres EPAResponen que estan supeditats al Departament i depèn del departament d’equipaments educatius.
-Demanem informació sobre centres sentinella amb cribratges.No tenen informació. .
-Informes d’adaptació de lloc de treball, no ens passen la informació.Ens la passaran. Van saturats de feina.
– Hi ha calendari d’examen de salut?De moment no hi ha dates, potser de cara al setembre, però amb la covid s’està posposant, i més amb les vacunes.
-Vacunes. La franja de 50 a 60 ha quedat en un limbe. Hi ha alguna notícia?No ho saben.
La part social fem una crítica general en matèria de prevenció, calen més recursos i més en la situació actual. Com a CGT subscrivim la crítica i esmenem el fet que s’hagi privatitzat la contractació de la substitució de la metgessa del treball a través d’una mútua.
L’administració diu que si coneixem algú que vulgui el lloc de treball que continuen buscant. Ha de ser un metge del treball.
7. Dades incidència covid.