Reunió GRUP DE TREBALL IMEB. 17.05.21

El passat dilluns, 17 de maig 2021 vam tenir la reunió de grup de treball de l’Imeb, una reunió molt demandada i esperada per CGT-CEB-IMEB.

Fa un temps vam presentar una instància reclamant-la, la Mesa de treball de l’Imeb és el lloc on es tracta tot allò que sigui objecte de nova negociació, aquesta Mesa constituïda i convocada ja per diferents assumptes on la CGT hi és present estava molt “aturada” i feia molt de temps que no es convocava. Donat aquest fet intuïm que alguns dels temes recollits en la nostra instància s’estaven tractant en la Mesa de seguiment del conveni (on es tracten temes ja acordats al conveni) i això ens preocupava ja que nosaltres, pel fet de no haver signat el conveni en el seu moment, no podem ser-hi.


Temes tractats en la reunió:
– Demanem pròrroga indefinida de les hores de suport que es van dotar per la situació actual.

Respon l’administració que aquesta dotació d’hores és una mesura sanitària i en funció de com estigui la situació es mantindrà o no. Comentem que a banda del tema sanitari ha estat una mesura molt efectiva sobretot a les entrades i a l’hora de dinar i demanem que la mantinguin tret de la situació sanitària.
– Demanem la possibilitat de compactació del temps de permisos per triennis, dies addicionals de vacances per anys d’antiguitat, borsa d’hores, hores compactades de formació… per part de l’equip d’una mateixa escola per tal que aquests puguin ser coberts per una mateixa substituta, sobretot aquelles escoles que per la seva circumstància hi ha un gruix important de permisos.
Ens diuen que és un TEMA de MESA GENERAL de l’ajuntament no del IMEB, s’acaba dient que potser una solució seria la segona complementària, aquí es queda el tema.
– Compactació de les reduccions de jornada de forma indefinida. Demanem que es faci extensiu a tota la plantilla no només per les educadores que ho havien demanat abans de la COVID.
Faran una excepció amb les mares que actualment tenen infants de 0-6 anys els hi deixaran compactar, però no podran continuar compactant de 6-12 anys. Aquesta compactació serà una modalitat a extingir, acabarà amb les persones que ja ho gaudeixen. Les mares que actualment tenen fills/es d’entre 6-12 anys tenen una pròrroga fins al 15 de juliol del 2021.
NO estem d’acord amb aquesta mesura, ja que no hi ha motius pedagògics clars que ho sostinguin i així n’hem deixat constància. Procurarem negociar-ho de nou en el nou conveni general, ja que aquesta mesura s’extreu d’allà, també es tracta d’un TEMA de MESA GENERAL.

– Borsa d’hores no recuperable pel personal substitut
Ens diuen que els hi resulta molt complicat controlar aquestes hores, que encara no han trobat la fórmula, però ho tenen en compte, estan oberts a pensar maneres de comptabilitzar les hores. Una proposta seria calcular-ho a temps vençut, però l’administració veu molt complicada la gestió d’aquestes hores, ja que és fàcil que una mateixa persona estigui a “X” escoles al llarg d’un mateix curs. A la vegada tampoc volen que la direcció assimili més feina amb aquest control d’hores.
– Permisos, excedències i Concurs trasllats obert també a interines de plantilla.
Igual que en el punt 2, ens diuen que és un TEMA de MESA GENERAL de l’ajuntament no del IMEB, i també es conclou el punt dient que potser una solució als problemes de gestió que generen aquestes hores seria el fet de tenir una segona complementària, aquí es queda el tema.
-Demanem que també hi hagi la possibilitat d’obrir el concurs de trasllats per interines:
Ens comenten que existeix la possibilitat que adrecin al departament la sol·licitud del canvi d’escola, que no estan a favor de fer-ho amb un procés obert, prefereixen fer-ho d’una manera més personalitzada tenint en compte cada cas particular i no amb una macro procés. Esperem que realment sigui així i quan alguna interina tingui la necessitat de canviar d’escola per motius personals des de l’Imeb sigui escoltada i es tingui en compte la seva petició .
-Insistim com portem fent des de ja fa un any en un Permís de conciliació familiar amb relació al context COVID.
Continuem pensant que no és normal que estiguem desprotegides i que sigui el CAP de cada educadora la que decideix si dóna la baixa o no a la treballadora per a poder quedar-se amb el seu fill menor confinat. Ens diuen que és un TEMA de MESA GENERAL de l’Ajuntament.
Tema oposicions.
L’administració expressa que refent al desplegament de la categoria B el tema continua igual que fa 2 mesos. No tenim govern per tant no hi ha interlocutor amb la Generalitat, aquest fet dificulta el procediment del desplegament de la categoria B funcionarial.
L’únic que poden oferir per poder convocar oposicions com més aviat millor seria fer-les amb categoria laboral C1 si sindicats estan d’acord, però si no hi ha acord sindical, llavors esperar a la B funcionarial.
Com ja sabeu la CGT no acceptem la rebaixa injusta de la C1, no signarem aquest acord.

-Previsió d’interinatges nous pel curs 2021-2022,
Es preveuen uns 20 entre l’obertura d’una nova escola i jubilacions.
A la llista hi ha unes 24 persones que ja gaudeixen d’un interinatge i per aquest motiu ja no apareixen a la llista actualitzada.

Per qüestió de temps no vam poder acabar de parlar dels temes que hi havia sobre la taula així que quedem en trobar-nos de nou el 2 de Juny per parlar sobre les jornades i horaris de Juliol i Setembre. Us seguirem informant.