Reunió Grup de Treball Municipal-Comitè d’Empresa Consorci d’Educació. (23.7.20)

Us traslladem els apunts de la reunió: 
1. Aprovació acta anterior

l’Acta no s’ha enviat, queda pendent per la pròxima reunió. 
2. Plantilla curs 2020-2021

Són les mateixes que el curs passat. Estan acabant de tancar les persones de cada centre amb direccions. Ja s’han tancat les de primària i queden les de secundària.
S’estan confeccionant les plantilles, quan estiguin acabades ens les enviaran.
3. Reforços curs 2020-2021

El Departament, per la pandèmia, ha posat uns reforços durant tot el curs a partir probablement del 7 de setembre fins al 31 d’agost. Als centres municipals els reforços són 22 docents a primària i 9 a secundària, en total 31. S’han fet calculant les ràtios de cada centre. S’ha calculat per cicles, totes les escoles tenen dotació extraordinària, entre 0,5 (per exemple a Barkeno, que deixa de fer sisena hora i queda com a reforç la dotació per a tal efecte) i 2,5. A la postobligatòria no s’ha posat reforç.
A final d’agost els centres decidiran de quina especialitat volen el reforç.
La part social expressa sorpresa respecte no posar reforços a la postobligatòria quan és per un tema sanitari. Contesten que la dotació és inamovible per tot el curs passi el que passi. Es podran prendre altres mesures depenent de com evolucioni la situació sanitària.

Personal PAE: s’ha fet una proposta i de moment no està aprovada. CGT preguntem quina és la proposta, ens responen que Educadors en centres d’Educació Especial. Preguntem pels TIS (Tècnic en Integració Social), i diuen que creuen que hi ha alguna cosa però res en ferm. Ens recorden que el nomenclàtor de TIS no existeix a la plantilla municipal, i podríem tenir problemes per això, es podrien posar com a tècnics especialistes com es va fer pel pla de barris. S’ha enviat una proposta al Departament que l’han d’aprovar.

La part social pregunta que no s’entén que es posi reforç només quan hi ha més de 25 a primària i més de 30 alumnes a secundària, això vol dir que hi ha centres on s’està sobrepassant la ràtio? Cada centre decidirà en quina especialitat vol el reforç, i ho faran a final d’agost.
La llista d’interins està actualitzada però no està penjada. El problema és que en les de primària encara apareixen les persones que han aprovat oposició. Han d’acabar de decidir, si la pengen tal com està ho faran dilluns o dimarts vinents, si l’han de refer sense les persones que han guanyat oposició, ho faran més tard.

La CGT pregunta quin és el procediment per informar el personal docent d’on treballarà l’any vinent. Responen que els interins que s’incorporen com a funcionaris en pràctiques aquesta setmana se’ls enviarà un correu amb el nom del centre i les dades de contacte d’allà on faran el període de pràctiques. La resta de personal, si fa alguns anys que treballen al centre, les direccions faran el contacte amb ells. I els que no porten tant de temps i potser han de canviar de centre se’ls avisarà des del CEB. Intentaran que sigui abans del 31 d’agost.


Des de CGT reclamem un sistema i normativa clars del funcionament de borses i el procés de nomenaments. No pot ser que persones que han estat treballant en centres el curs anterior no sàpiguen què serà de la seva vida “abans del 31 d’agost”

4. Nomenaments extraordinaris de juliol personal interí.

La gent que havia treballat 6 mesos i un dia se’ls ha fet el nomenament extraordinari. Hauran de justificar la formació a l’octubre. Han fet ja els nomenaments. Faran entrada al web amb procediments.

5. Retorn 60% paga extra 2013

Es retorna al juliol al personal actiu i a l’octubre al personal no actiu. No és la bestreta, que és del 2014. Afecta personal docent i laboral.

6. Accés als documents inici de curs

La CGT va enviar un correu explicant que el personal docent municipal no tenim accés als documents. Contesten que el personal docent ha de sol·licitar a les direccions estar donat d’alta al GUAC, amb aquesta alta es pot accedir amb el dni i una contrasenya. Si s’ha de renovar la contrasenya, s’ha d’escriure a recursos humans (recursoshumans.ceb@gencat.cat) i sol·licitar una nova contrasenya.

La CGT demanem que es faci una nota a direccions informant que és necessari que tot el professorat estigui donat d’alta al GUAC.

7. Teletreball

La CGT va enviar email respecte a la negociació de l’Ajuntament sobre teletreball.
Contesten que no saben res, es diu des del Departament que es dotaran portàtils a docents i alumnat. La CGT preguntem si estarem inclosos en l’acord de l’Ajuntament que s’està negociant respecte teletreball. Contesten que no saben res.

8. Comissions de treball de l’Annex CEB a l’Acord Municipal

Des de CGT es va observar que algunes comissions de treball no emanen de l’acord de condicions, i que les persones que haurien de participar no haurien de ser només de la comissió de seguiment, sinó del grup de treball. Hauria d’anar una persona per cada sindicat. L’administració proposa que s’envii un correu amb les persones que haurien d’anar a cada comissió. L’administració demana si a CCOO, UGT i CATAC els sembla bé, per l’administració no hi ha inconvenient. Des de CCOO i UGT diuen que ho consultaran a la direcció del seu sindicat i ho faran saber. Per tant, queda pendent que hi estiguin d’acord CCOO, UGT i CATAC. La CGT explica que hi ha comissions incloses dins l’annex del conveni que no són de seguiment sinó que poden generar acords nous, com són per exemple la comissió de borses, on fa anys que estem reclamant una normativa clara del funcionament de les borses d’interinatge, o la comissió d’igualtat. La CGT enviarà el llistat de les comissions on volem participar.

9. Torn obert de paraules

Incorporació del personal vulnerable: la part social fa queixa que no s’apliqui l’acord de l’Ajuntament d’incorporació del personal vulnerable el 14 de setembre.
Tests serològics: tots els sindicats reclamem que es facin al personal docent i no docents dels centres educatius. Tot el personal docent de l’Ajuntament (IMEB i escoles de música) tindrà tests serològics, no fer-los al personal docent municipal del CEB seria una discriminació i un greuge comparatiu respecte a la resta de personal municipal. La part social demanem que des del CEB es demani que TOT el personal del CEB tingui tests serològics. Portarem aquest tema on sigui necessari.
-Les persones interines que han aprovat les oposicions que treballen a CRPs, on faran les pràctiques? Poden haver-hi problemes per l’avaluació de les pràctiques? De les 3 persones que hi ha dues han preferit anar a centres ordinaris i una de les persones ha decidit quedar-se al CRP. Les persones han pogut escollir.
-Quines places hi ha als CRP’s?
Hi ha 38 dotacions a CRPs entre Generalitat i Ajuntament. La idea és que les places municipals es vagin transformant en places del Departament. Actualment n’hi ha 21 del departament i 16 de l’Ajuntament, una dotació menys de l’Ajuntament que l’any passat. La part social recorda que hi ha un pacte que siguin en parts iguals. Està en un procés judicial. Es demana si hi ha algun acord signat del consell de direcció, es contesta que no. No estem d’acord en amortitzar les places per part de l’Ajuntament. Es pregunta qui ha decidit que vuit places vagin a parar a la Generalitat i per què. No ens donen resposta.
-La CGT demana que consti en acta que les dotacions són irrisòries amb la permanència al centre a 24 hores a secundària, s’ha posat en un compromís a les direccions per muntar horaris i cobrir guàrdies i es poden generar molts conflictes, i més amb la situació de pandèmia. Calen més dotacions docents. S’està donant a alguns centres de la Generalitat que les direccions proposen fer les reunions telemàtiques. Això no es pot donar en cap cas atès que les reunions han d’estar dins les 24 hores de permanència al centre.
La CGT constata i demana que consti en acta que les instruccions del Departament on es recomana que hi hagi 5 docents per grup a secundària són totalment inviables perquè comportaria no respectar les especialitats, i això generarà molts conflictes també, què passarà quan aquest es donin? L’administració diu que no poden respondre i que depèn de la mesa sectorial del Departament. La part social constata que les instruccions no s’han negociat i que en moltes coses no hi estan d’acord.