Reunó amb Elena Perez, Directora de RRHH de l’Ajuntament

1. Oferta Pública
Ens explica la oferta del 2016 pendent d’executar, 163 de GU.  Falta la oferta pública de 2017. Fins que no surti la LLei General de Pressupostos de l’Estat. Javier Pascual és l’encarregat de calcular la possible oferta.  A la mesa general es negocia el que resta de la tassa de reposició i allí es decideix on van les places.  Respecte l’interinatge al 8% de l’acord amb sindicats diu que no es podrà complir.
Respecte els PGE i la limitació als 3 anys ens mostra l’últim redactat, en el que s’introdueix l’excepció per les places vacants, “salvo interinos por vacante i por substitución”. Es dir, que no afectaria als interins estructurals ni als substituts de l’Ajuntament.
La CGT pregunta pel concepte de “places vacants” i  “interins estructurals” pel que fa a les treballadores d’escoles bressol, algunes d’elles son estructurals i d’altres no (les donen de baixa el 31 d’agost i d’alta el 1 de setembre, igual com en tots els interinatges del Consorci d’Educació). Què passarà amb aquestes interines no estructurals? Aniran al carrer d’aquí tres anys?
E.P diu que ja s’ha acordat amb l’IMEB que abans d’acabar el juny canviaran tots els contractes i passaran a ser estructurals. Respecte el Consorci d’Educació encara no en sap res. S’ha de parlar amb en Carles Arias al respecte.  Sembla que la Generalitat no ha previst res al respecte.
A l’IMEB i al Consorci son els únics ens on els interins es contracten anualment.
S’acorda que la setmana vinent, quan s’hagin acabat de fer els números segons els PGE s’informarà del càlcul previst d’oferta pública del 2017.
2. Municipaliztació
S’han fet SARA i PIAD i les tres Bressol i ha sigut molt complicat. No n’hi haurà mes aquest any. Han demanat al govern que fins que no es faci el conveni no es facin municipalitzacions perquè és molta feina. Es possible que es crei una direcció especifica per aquest tema.
La CGT considera prioritaris la municipalització de l’atenció a domicili i les cuines de l’IMEB. I considera que políticament ha de ser un tema prioritari.
E.P diu que les prioritats del govern van variant i de moment no es municipalitzaran sectors grans.
3. Concursos
La CGT denuncia que molts concursos queden deserts. S’està impedint que es presentin perquè la gent veu que queden deserts i es dona a entendre que els treballadors de l’Ajuntament no estan capacitats.  En alguns no s’arriba ni a l’entrevista.

E.P diu que n’hi ha molt pocs deserts, els que queden son el suport 3 i secretaria de direccions, perquè no tenen els coneixements adequats, i/o les condicions no son prou atractives (treballar fins tard,…) Diagnostica que també pot ser que com hi ha tant interinatge, el personal funcionari que pot concursar ja està on vol o no reuneix els requisits.  S’està fent una comissió de SOM on es treballen aquests temes.
S’acorda que es farà una reunió amb casos concrets de concursos deserts.
La CGT també denuncia que hi ha moltes lliures designacions.
EP diu que està al conveni, de la categoria 26 en amunt.
També es portaran casos concrets.
4. Conveni.
Hi ha una plataforma pública on es van fent les propostes. Per setembre hi haurà alguna cosa.  No s’han obert meses sectorials pels annexos.
E.P diu que per ella no s‘obririen. Sembla que es vol fer tot a mesa general.
Respecte el Consorci no sap res, han de decidir què volen fer. Si integrar-los o què. Saber què vol dir integrar, perquè entrar a la Generalitat no es pot a menys que es canviï la llei a Madrid. Han de decidir primer què fan.
S’acorda tenir reunions amb CGT per temes de conveni. Per començar la CGT proposa que les avaluacions també es facin a les direccions per tal que hi hagi un feedback real. S’informa  l’existència d’un document-enquesta d’acollida als centres bressol que es podria generalitzar en detriment.
CGT demana poder tenir les actes i documentació de la mesa general.  E.P diu que està per penjar-les i fer-les públiques. A la CGT li sembla molt be. S’acorda que s ‘enviaran els documents esmentats.

DOC PDF