Rosa Sensat i les Bases de la LEC

Nota informativa de l’Associació de Mestres Rosa Sensat

La Junta Rectora de l’Associació de Mestres Rosa Sensat, en la reunió celebrada el 29 de gener de 2008, després d’analitzar la situació creada a partir de la presentació pública del document de Bases per a la Llei d’Educació de Catalunya i les diferents postures preses en relació al seu contingut, acordà:

1. Aprovar el document elaborat pels associats que han participat en les diferents sessions de treball per parlar-ne i donar-lo a conèixer a l’opinió pública com a punt de vista de l’Associació de Mestres Rosa Sensat.

El document conté dues idees bàsiques:

· El dret i la necessitat d’obrir un ampli procés de debat sobre el seu contingut i abast.

· Aportar unes primeres propostes sobre temes claus, que es desitja que puguin ser recollides en la futura Llei d’Educació.

2. Manifestar que l’Associació de Mestres Rosa Sensat, en el seu moment no es va adherir al Pacte Nacional per l’Educació. Els motius pels quals no ens era possible adherir-nos van ser recollits en el document Per la transformació educativa a Catalunya.

3. Comunicar que l’Associació de Mestres Rosa Sensat no es pronunciarà ni a favor ni en contra de la vaga del 14 de febrer convocada pels sindicats majoritaris. Com a moviment de mestres considerem que tenim un paper diferent en la societat.

La nostra feina, des d’aquesta perspectiva, és la d’acollir, d’afavorir i potenciar una anàlisi de la realitat educativa que ens permeti aportar el nostre punt de vista col·lectiu al conjunt de la societat.

Per nosaltres la realitat escolar del país és positiva, molt especialment en l’escola pública i, per tant, és important reconèixer aquesta realitat i és a partir d’ella que cal difondre una visió justa de tots aquells mestres i professors que cada dia la fan avançar i progressar, un visió optimista, bàsica, per impulsar la nova llei i, sobretot, per generar la confiança necessària per poder seguir avançant: confiança en els infants i joves, confiança en les famílies, confiança en els mestres i professors.

Per tant, sol·licitem al Departament d’Educació que iniciï un veritable procés de participació en el que la societat catalana tingui l’oportunitat d’opinar i, per tant, de renovar la confiança en el Sistema.

Barcelona a 30 de gener de 2008