Serveis mínims vaga general

1.14 Centres docents públics i privats no universitaris i llars d’infants: una persona de l’equip directiu de cada centre (direcció, cap d’estudis, responsable de coordinació pedagògica, o secretari/ària).

A més del personal esmentat:

Per a l’ensenyament infantil i primària (de 3 a 12 anys): 1 docent per cada 6 unitats.

Per a llars d’infants: un terç de la plantilla.

Enllaç al DOGC

image_pdfimage_print