Sobre direccions i autonomia de centres

Com podeu veure en aquests article, el senyor Francesc Colomé (secretari de polítiques educatives del Departament d’Educació i principal interlocutor entre el Departament i els grups parlamentarios durant la tramitació de la LEC) es despatxa a gust amb les línies d’actuació respecte de l’autonomia de centres i de les noves direccions: cap de personal, capacitat sancionadora i de seleccions de perfils del professorat, nova via d’accés (creació d’un nou cos en la pràctica) … a canvi de més recompensa econòmica. Exactament tot el que CGT Ensenyament va denunciar dels diferents projectes de la LEC: jerarquització i gestió privatitzada del s centres públics.

Llegiu l’article aquí