Sobre el que hem cobrat dels 44 dies de 2012 i reclamacions

En 2012 la Generalitat decideix fer-nos un descompte del 5% del salari global anual i fer-ho en dues parts (pagues addicionals de juny i de desembre i en els seus complements), posteriorment el govern central (14 de juliol) decideix eliminar la paga addicional de desembre i la Generalitat es veu obligada a aplicar novament el seu 5% sobre els seus complements i en alguns casos el que treuen no arriba a aquest 5% anual (sumant juny i desembre).

Ara, al 2015, quan decidedeixen tornar-nos (primer el Govern central i després la Generalitat) la part meritada de la paga addicional de desembre de 2012 (44 dies=24,04% de la paga) el Govern català aprofita per arreplegar el que no va poder treure al desembre de 2012. Per això les quantitats són totalment diferents entre uns docents i altres.

Recordeu també que el professorat interí del curs 2011-2012 té dret a la totalitat de la part meritada perquè tenien contractes fins agost. I el professorat substitut en funció del temps treballat al juny; és a dir màxim 30 dies meritats (1/6 de la paga addicional)
També tene dret a cobrar la part meritada els i les docents jubilats amb posterioritat al 14 de juliol de 2012 i en la seva part proporcional entre l’1 i el 14 de juliol i les famílies dels docents morts que haguessin treballat en aquella època.

Hi ha treballadores que han patit a la nòmina de març un descompte gairebé igual o igual als ingressos extres d’aquests 44 dies. Per què?

El govern de la Generalitat va dictaminar que el 2012 ens traurien una paga extraordinària i el 5% de la massa salarial anual. Quan el govern de Rajoy decidia traure la paga de desembre la mesura va agafar a contrapeu al govern català, doncs a algunes treballadores no els podria traure aquest 5% de la massa salarial dels conceptes que la Generalitat ingressa (complements de la nòmina). És a dir, hi van haver treballadores que van veure com se’ls retallava la totalitat dels complements de la paga de desembre de 2012. Però aquest descompte brutal, en alguns casos, no va poder abastar el 5% de la massa salarial anual del 2012 que la Generalitat havia decidit robar-nos i donar als bancs. Aquestes treballadores, per a la Generalitat, encara devien diners de la seva massa salarial de 2012. Diners que ara, 3 anys després, s’han cobrat d’aquests 44 dies que havien de tornar.
Garrepes i probablement il•legals. Estem estudiant la manera de denunciar aquest fet a les autoritats laborals i judicials.

Mentre tant us convidem a omplir aquest document i reclamar allò que és nostre. Porteu-lo a Serveis Territorials.

– Adjuntem un model per fer la reclamació al Departament qui ho hagi de fer. Aquí l’enllaç