Sobre la compareixença al Parlament del Sr. Joan Uribe

COMUNICAT CGT Ensenyament Sector Social
SOBRE LA COMPAREIXENÇA AL PARLAMENT DE L’ÚLTIM GERENT DEL CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS DE BARCELONA, EL SR JOAN URIBE, I LES GREUS IRREGULARITATS DENUNCIADES

En relació amb la compareixença del passat 30 de març al Parlament, del Sr Joan Uribe, gerent del Consorci del maig del 2017 al novembre del 2021, volem manifestar el següent:

– Des que vam denunciar el conjunt d’irregularitats i corrupció al Consorci vam fer referència principalment als anys de gestió dels gerents Ramon Lamiel d’ERC i Josep Pera de CiU, tal i com va fer la Sindicatura de Comptes i la Intervenció General en els seus diferents informes. El Sr Joan Uribe va trobar-se gran part d’aquestes i no en va ser el creador; tanmateix, no entenem com va poder justificar i menysvalorar aquestes greus irregularitats. 

  1. La 3a paga extra que va pagar el Cssbcn durant anys en alguns treballadors privilegiats, segons la Sindicatura de Comptes en l’informe 6/2017 pag.42 no s’ajusta al que determina la normativa de funció pública i el Decret 20/2012 d’estabilitat pressupostària. Recordem també que el cas es va arxivar no perquè fos un dret pagar-la com va afirmar el Sr Uribe, sinó perquè va prescriure. Alhora volem denunciar que és immoral que s’hagin pagat fins a 3 pagues extres en alguns treballadors durant anys, mentre hi ha milers de persones vulnerables i dependents a Barcelona que no han pogut accedir a cap ajuda per falta de recursos públics i mentre hi havia milers de treballadors públics amb la paga extra congelada. 
  1. L’adhesió al 6è Conveni de Personal Laboral Públic que vam lluitar com a sindicat no va ser el 2021 com va dir, sinó el maig del 2020. Tanmateix, volem denunciar que aquesta adhesió fou aprovada amb el xantatge per part del Departament i el Consorci que s’havien d’acceptar els Sobresous per sobre Conveni dels Caps de Servei que s’havien cobrat de forma irregular des de l’any 2008/9, implementats durant el període del Sr Lamiel, i que han incomplert la Llei de pressupostos de la Generalitat tots aquests anys. És més, si no s’acceptaven, les treballadores de la Casa d’Acollida de Dones Víctimes de Violència Masclista seguirien en un precari conveni privat, amb menys drets laborals i cobrant un promig de 400 € menys mensuals que la resta de treballadores del Consorci. Finalment, a contracor i després de manifestar el nostre desacord i denunciar aquest xantatge, es va signar l’adhesió al 6è conveni de personal laboral, incorporant alguns d’aquests sobresous. Aquest xantatge és el gran acord que el Sr Uribe diu que va realitzar, però la realitat és que els caps de comandament legalitzaven uns sobresous irregulars, mentre les treballadores més precàries del Consorci, cobraven per fi, el que era de justícia. 
  1. Recordem que fins llavors, hi havia hagut un promig de 300 mil euros anuals en sobresous il·legals sobre conveni pels anys fiscalitzats per Intervenció General, mentre que treballadores cobraven per sota conveni públic un promig de 400 euros mensuals.
  1. Denunciem també que la majoria de contractes dels Caps de Servei, duts a terme durant el període del Sr Lamiel, a part de tenir sobresous, van ser de fixesa laboral des del primer dia, sense cap mena de concurs públic conegut. És més, el Consorci ha confirmat per escrit al Comitè que “en els arxius del Consorci no es disposa de les valoracions concretes d’aquestes seleccions” de personal, perquè evidentment, es van fer per nepotisme.
  1. Sobre els contractes negociats sense publicitat o “a dit” que el Sr Uribe diu que eren només pels Centres d’Infància o pels Centres de Discapacitat, justificant-los per necessitat de la població atesa. Cal recordar que la mateixa Sindicatura diu, en l’informe 6/2017 pàg. 48 després que el Consorci en les al·legacions ho justifiqués per aquesta raó, que “no es comparteixen els judicis que s’hi exposen” per no fer-los en procediment obert, ja que no es justifica mai que es facin contractes sense publicitat. En tot cas i per una imperativa urgència, podria justificar-se les pròrrogues dels contractes que venien del Departament, per no variar les condicions d’infants i discapacitats en alguns centres, però mai i en cap cas això justifica fer a dit els nous contractes. Tanmateix, remarquem que a part que es feien a dit, hi havia múltiples factures que no coincidien amb els contractes, a més de despeses i factures inventades i/o duplicades, i que algunes d’aquestes Fundacions que rebien aquests contractes públics amb molts milions d’euros, a part de no tenir cap mena de fiscalització dels diners públics entregats per part del Consorci, tenien imputats per corrupció gestionant els diners públics rebuts. Finalment, cal recordar que per llei i transparència cal fer aquests contractes en procediment obert, sempre. 
  1. Denunciem que el dia d’avui no hi ha cap fiscalització dels diners entregats per infant tutelat (entre 4 mil i 5.500 mil € per mes i infant) o per persona discapacitada en aquests contractes de gestió de serveis socials públics a les Fundacions del Tercer Sector, fet que pot provocar mala praxi.  
  1. Sobre les contractacions de personal al Consorci i la suposada borsa de treball que fa referència el Sr Uribe en la seva compareixença, denunciem que ara com ara no tenim cap borsa de treball activa o actualitzada, fet que pot provocar de nou, contractacions irregulars. 
  1. Justificar les nombroses irregularitats trobades afirmant que només hi havia 3 professionals administratius és faltar a la veritat. La Relació de Llocs de Treball del 2013/14, data de l’inici de les irregularitats descobertes per la Sindicatura, corroboren conjuntament amb l’informe 6/2017 pàg. 40, que hi ha fins a 32 treballadores en tasques administratives i en jornada completa. D’altra banda, l’auditoria del 2017, any d’arribada del Sr Uribe comptabilitza fins a 47 persones amb el Conveni d’Oficines i Despatxos, la immensa majoria personal administratiu.
  1. Anomenar la possible falta de personal i/o la tràgica mort sobtada al 2017 d’una treballadora administrativa comptable per justificar d’alguna manera les greus irregularitats de comptabilitat i/o la falta de contractes i transparència, ens sembla immoral, totalment fal·laç i una manca d’ètica greu per no acceptar la responsabilitat comptable, legal i jurídica de la mala praxi que hi ha hagut durant principalment la gestió dels gerents de CiU i ERC. 
  1. Malauradament, el Sr Uribe, ha perdut una gran oportunitat per acceptar les greus irregularitats heretades dels seus predecessors i que en ser denunciades pel nostre sindicat, van costar-li el càrrec i un important greuge al seu nom, que, d’altra banda, en la seva intervenció parlamentària podia haver rescabalat dient el que pensa i deixa entreveure en privat; que les irregularitats són molt greus i el Consorci s’ha gestionat amb molta mala praxi.

SECTOR SOCIAL CGT ENSENYAMENT – Abril 2022