Sobre la jornada intensiva del juny

El text legal que explica la jornada intensiva del mes de juny (Calendari Escolar 07-08) diu que es podrà sol•licitar a la delegació la reducció a 4 hores diàries de jornada pels nens sempre i quan això no impliqui una reducció del temps total de dedicació del professorat. No especifica que aquest temps total de dedicació hagi de ser de permanència al centre, per la qual cosa molts centres decideixen que l’exclusiva de 14 a 15 h és de treball personal i no necessàriament de permanència al centre. D’aquesta manera respecten l’enunciat, ja que no hi ha reducció del temps total de dedicació del professorat.

L’article també parla de la compensació d’hores d’atenció a l’alumnat durant el curs, que perfectament ens pot estar parlant de totes les hores lectives que fem de més amb sortides i colònies i que no se’ns tornen de cap manera durant el la resta del curs.

Aprofitem per adjuntar-vos la situació d’altres comunitats on la jornada intensiva pot realitzar-se durant tot el curs. Perquè no a Catalunya?